Wysyłanie dokumentów PDF pocztą elektroniczną

Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentów PDF pocztą elektroniczną.

  1. Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi lub kliknij Plik > E-mail... .
  2. W razie potrzeby w oknie dialogowym, które zostanie otwarte zmień nazwę dokumentu.
  3. Wskaż strony, które chcesz wysłać pocztą elektroniczną.
  4. Kliknij Utwórz wiadomość e-mail .

Zostanie utworzona wiadomość e-mail, a dokument PDF zostanie dodany do niej w postaci załącznika. Wpisz adres odbiorcy i wyślij wiadomość.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.