Kopiowanie treści dokumentów

Za pomocą programu ABBYY FineReader można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów oraz wklejać je do innych aplikacji. Można kopiować treść z zeskanowanych stron i obrazów bez rozpoznawania całego dokumentu czy konwertowania go do edytowalnego formatu. Wybrany fragment zostanie skopiowany do schowka. Następnie skopiowany fragment można wkleić do innej aplikacji z funkcją wklejania ze schowka.

Aby skopiować treść:

  1. Za pomocą przycisków , , lub w oknie Obraz wybierz fragment dokumentu przeznaczony do skopiowania.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy fragment i kliknij menu skrótów Rozpoznaj i kopiuj tekst lub kliknij przycisk na wyskakującym pasku narzędziowym.
  3. Wklej treść do innej aplikacji.

Aby zapisać kilka stron:

  1. Wybierz strony w oknie Strony.
  2. Kliknij prawym przyciskiem wybrane strony, kliknij Zapisz jako i wybierz format lub wybierz Wyślij do i wybierz aplikację, do której należy wprowadzić rozpoznane strony.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.