Automatyzacja i planowanie rozpoznawania

  • Automatyczne przetwarzanie dokumentów
    Przetwarzanie wielu dokumentów często wymaga wielokrotnego wykonania tych samych czynności. Program ABBYY FineReader zawiera wbudowane automatyczne zadania. Jeśli potrzebne są dodatkowe ustawienia, można utworzyć niestandardowe zadania automatyczne z bogatego zestawu czynności przetwarzania.
  • Planowanie przetwarzania
    Program ABBYY FineReader zawiera aplikację do planowania ABBYY Hot Folder, umożliwiającą przetwarzanie dokumentów, gdy komputer jest nieużywany, np. w nocy. Zadania planowane można tworzyć dla konkretnych folderów i zdefiniować w nich wszystkie ustawienia dotyczące otwierania, rozpoznawania oraz zapisywania.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.