Rozpoznawanie tekstu

Rozpoznawanie w tle to proces, w ramach którego do dokumentu dodawana jest tymczasowa warstwa tekstowa umożliwiająca zaznaczanie, kopiowanie i przeszukiwanie tekstu. Wszystkie te funkcje można dodatkowo udostępnić innym użytkownikom, dodając na stałe warstwę tekstową do dokumentu PDF. Dokumentów z warstwą tekstową praktycznie nie da się odróżnić od oryginalnych wersji. Istnieje też możliwość zamiany istniejącej warstwy tekstowej w przeszukiwalnym dokumencie PDF.

  1. Na głównym pasku narzędzikliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i wybierz pozycję Rozpoznaj dokument... listy rozwijanej. Ewentualnie kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument... lub naciśnij klawisze Ctrl+Shift+R.
  2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte określ języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.
  3. Aby poprawić jakość rozpoznawania OCR, włącz przetwarzanie obrazów. Przetwarzanie obrazów może spowodować zmianę wyglądu dokumentu.
    • Popraw orientację strony — Program wykryje orientację tekstu i w razie potrzeby ją poprawi.
    • Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu — Program wykryje i poprawi wszelkie przekrzywienia, wybierze odpowiednią rozdzielczość obrazu oraz zastosuje kilka innych poprawek grafiki.
  4. Kliknij przycisk Rozpoznaj.
  5. W efekcie do dokumentu wynikowego zostanie dodana przeszukiwalna warstwa tekstowa.

Warstwę tekstową można też dodać przy dodawaniu stron do dokumentu PDF z pliku lub skanowaniu papierowych dokumentów. W tym celu wybierz opcję Rozpoznaj tekst na obrazach w oknie dialogowym Ustawienia przetwarzania obrazów (kliknij > > Ustawienia przetwarzania obrazów, aby otworzyć to okno dialogowe) i określ języki dokumentu. Zobacz również: Praca ze stronami.

Jeśli chcesz sprawdzić rozpoznany tekst, przeszkolić program w rozpoznawaniu niestandardowych czcionek i znaków albo chcesz skorzystać z jakiejś innej zaawansowanej funkcji programu ABBYY FineReader, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i kliknij Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Ewentualnie kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Zobacz również: Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.