Instalacja, aktywacja i rejestracja programu ABBYY FineReader 14

Piractwo oprogramowania jest zjawiskiem szkodliwym zarówno dla producentów oprogramowania, jak i dla użytkowników — korzystanie z nielegalnych produktów jest niebezpieczne. Kupując legalną kopię oprogramowania, użytkownicy mogą być pewni, że nabywają produkt nienaruszony. Firma ABBYY chroni swoją własność intelektualną i dba o bezpieczeństwo klientów.

Programy firmy ABBYY zawierają specjalne zabezpieczenia uniemożliwiające korzystanie z nich przez osoby, które nie zawarły umowy licencyjnej z firmą ABBYY. Aby móc korzystać bez ograniczeń z wszystkich funkcji programu ABBYY FineReader, należy go aktywować.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale daje pewne korzyści.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.