Aktywacja programu ABBYY FineReader

Po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 14 należy go aktywować, aby działał w pełnym trybie. Do czasu aktywacji program ABBYY FineReader 14 działa w trybie próbnym, w którym można wypróbować jego funkcje, ale należy liczyć się z ograniczeniem liczby stron, które można zapisać oraz tym, że po pewnym czasie program przestanie działać.

Aby aktywować program ABBYY FineReader 14:

 1. W oknie Nowe zadanie kliknij przycisk Pomoc > Aktywuj....
 2. Wpisz swój numer seryjny lub załaduj plik licencji, jeśli taki posiadasz.

Wybierz jedną z czterech metod aktywacji proponowanych przez Kreator aktywacji:

 • Aktywacja przez internet
  Aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Potrzebne jest połączenie z internetem.
 • Aktywacja przez witrynę firmy ABBYY
  1. Kliknij odnośnik w Kreatorze aktywacji, aby otworzyć stronę aktywacji.
  2. Skopiuj Identyfikator produktu w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim polu na stronie.
  3. Skopiuj numer seryjny w Kreatorze aktywacji i wklej go w odpowiednim polu na stronie.
  4. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  5. Kliknij Dalej w oknie Kreatora aktywacji i określ ścieżkę do pliku licencji.
  6. Kliknij Dalej.

Program ABBYY FineReader 14 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

 • Aktywacja przez pocztę elektroniczną
  1. Program wygeneruje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu aktywacji.
  2. Wyślij tę wiadomość, nic nie zmieniając w treści ani temacie. Otrzymasz wiadomość zwrotną z plikiem licencji.
  3. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  4. W oknie Kreatora aktywacji określ ścieżkę do pliku licencji.

Program ABBYY FineReader 14 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

 • Aktywacja drogą e-mail z innego komputera
  1. Z tej metody aktywacji powinny korzystać osoby, które nie mogą aktywować programu ABBYY FineReader na komputerze, na którym jest on zainstalowany (w przypadku kiedy taki komputer nie ma połączenia z internetem albo nie można wysyłać wiadomości e-mail).
  2. Zapisz informacje licencyjne w pliku tekstowym.
  3. Utwórz wiadomość e-mail na komputerze, z którego będzie można ją wysłać. W polu tematu wpisz Prośba o aktywację a w polu Do: wpisz.
  4. Skopiuj zawartość pliku tekstowego do wiadomości e-mail. Jeśli chcesz szybko otrzymać odpowiedź dzięki automatycznemu przetworzeniu wiadomości, nic w niej nie zmieniaj.
  5. Wyślij wiadomość. Otrzymasz wiadomość zwrotną z plikiem licencji.
  6. Zapisz plik licencji na dysku twardym.
  7. W oknie Kreatora aktywacji określ ścieżkę do pliku licencji.

Program ABBYY FineReader 14 zostanie aktywowany i od tej pory będzie działał w pełnej wersji.

Po aktywacji program ABBYY FineReader będzie można instalować na tym samym komputerze dowolną liczbę razy bez konieczności powtórnego aktywowania. Jeśli jednak pojawią się istotne zmiany w konfiguracji sprzętowej komputera, np. zostanie sformatowany dysk twardy albo ponownie zainstalowany system operacyjny, może być konieczne ponowne aktywowanie programu ABBYY FineReader przy użyciu pliku licencji.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.