Редактор за OCR

Редакторът за OCR използва технологията за оптично разпознаване на символи за разширено преобразуване на сканирани документи, PDF и графични файлове (включително цифрови снимки) в редактируеми формати.

В редактора за можете да очертавате областите за OCR, да проверявате разпознат текст, да обучавате програмата в разпознаване на нестандартни знаци и шрифтове, както и да използвате някои други разширени функции, за да постигнете максимално качество на разпознаването.

Съдържание на главата

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.