Записване на резултати от разпознаване

Резултатите от разпознаването могат да се запишат във файл, да се изпратят към друго приложение или редактора на PDF, да се копират в клипборда или да се изпратят по имейл. Можете също да изпратите OCR резултатите в Kindle.com, където ще бъдат конвертирани във формат Kindle и ще можете да ги изтеглите на Вашето Kindle устройство. Можете да запишете целия документ или само избрани страници.

Уверете се, че сте избрали подходящите опции за запис, преди да щракнете върху Запис.

За да запишете разпознат текст:

 1. В главната лента с инструменти щракнете върху стрелката до бутона Запис и изберете режим на записване на документа и обекти на страници за запазване.

  Наличните файлови формати са посочени под всеки режим.
  Има пет режима на записване:
  • Точно копие създава документ, чието форматиране съответства на това на оригинала. Препоръчва се за документи със сложно форматиране, например промоционални брошури. Имайте предвид обаче, че тази опция ограничава възможността Ви за промяна на текста и форматирането на изходния документ.
  • Редактируемо копие създава документ, чието форматиране може леко да се различава от това на оригинала. Документи, създадени в този режим, лесно се редактират.
  • Форматиран текст запазва шрифтовете, размера на шрифта и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите по страницата и разстоянията между тях. Създаденият текст ще бъде ляво подравнен (текстовете с изписване от дясно наляво ще бъдат дясно подравнени).
   В този режим вертикалните текстове ще бъдат променени в хоризонтални.
  • Обикновен текст не запазва форматирането на текста.
  • Гъвкаво оформление създава HTML документ, като разположението на обектите е възможно най-близко до оригинала, доколкото това е технически възможно.
 2. В раздела Настройки на формат на диалоговия прозорец Опции изберете желаните опции за записване и щракнете върху OK.
 3. В главната лента с инструменти на главната лента с инструменти, щракнете върху стрелката вдясно от бутона Запис и изберете подходящата опция или използвайте командите в менюто Файл.

ABBYY FineReader позволява да записвате страници като изображения. Вижте също: Записване на изображения.

Поддържани приложения:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 и по-нови версии).

За да се осигури най-добра съвместимост между ABBYY FineReader и изброените по-горе приложения, инсталирайте най-новите налични актуализации за тези приложения.

Вижте също: :

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.