Сканиране в редактора за OCR

Можете да отваряте изображения от скенер или фотоапарат в редактора за OCR, където ще имате възможност:

 • да очертавате и редактирате ръчно области за разпознаване;
 • да проверявате разпознатия текст;
 • да обучавате ABBYY FineReader да разпознава нестандартни знаци и шрифтове;
 • да използвате други разширени инструменти, за да осигурите възможно най-добрия резултат от разпознаването.

 1. Отворете прозореца Нова задача ,изберете раздела Сканиране и щракнете върху задачата Сканиране в редактора за OCR.
 2. Изберете устройство и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни от качеството на изображението, променете настройките за сканиране и щракнете отново върху бутона Преглед.
 5. Задайте настройките за предварителна обработка и автоматизация.
  1. Автоматично обработване на изображения след добавяне
   Тази опция активира и деактивира автоматичната обработка на новодобавени страници. Ако автоматичната обработка е активирана, можете да изберете опции за обща обработка на документа и опции за предварителна обработка на изображения, които да се използват при сканиране и отваряне на изображения:
   • Разпознаване на изображения на страници
    Активирайте тази опция, ако искате FineReader да извършва автоматична предварителна обработка на новодобавени изображения, като използва настройките, зададени в диалоговия прозорец Настройки за предварителна обработка, (щракнете върху връзката Настройки за предварителна обработка на изображенията\n(прилагат се към конвертиране и OCR) по-долу, за да отворите този диалогов прозорец). Анализът и разпознаването също се ще изпълняват автоматично.
   • Анализиране на изображения на страници
    Извършва автоматично предварителна обработка на изображенията и анализ на документите, но разпознаването трябва да бъде стартирано ръчно.
   • Предварителна обработка на изображения на страници
    Извършва автоматично предварителна обработка на изображенията. Анализът и разпознаването трябва да се стартират ръчно.
  2. Езици за OCR
   Използвайте тази опция, за да зададете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Настройки за предварителна обработка на изображението...
   Отваря диалоговия прозорец Настройки за предварителна обработка, където можете да зададете настройките за предварителна обработка, като например определяне на ориентацията на страниците и настройки за автоматична предварителна обработка. Тези настройки могат значително да подобрят оригиналните изображения, което ще доведе до по-голяма точност на разпознаването. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
  4. Повече опции...
   Отваря раздела Обработка на изображение на диалоговия прозорец Опции. Можете да отворите диалоговия прозорец и като щракнете Опции... върху менюто Инструменти.
 6. Щракнете върху Сканиране.
 7. Ще бъде изведен диалогов прозорец, показващ лента за хода на изпълнение и съвети.
 8. След като страницата бъде сканирана, ще се покаже диалогов прозорец, който Ви подканва да решите какво ще правите след това.
  Щракнете върху Повторно сканиране, за да сканирате следващите страници, като използвате текущите настройки, или Завършване на сканирането за да затворите диалоговия прозорец.
 9. След като процесът на сканиране бъде завършен, сканираните изображения ще бъдат добавени към OCR проект в редактора за OCR и ще бъдат обработени с помощта на настройките за предварителна обработка и автоматизация, зададени от Вас по-рано.

За повече информация за редактора за OCR и функциите му, разгледайте Работа с редактора за OCR.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.