Записване в PDF

ABBYY FineReader позволява да записвате цели PDF документи или избрани страници. Предлагат се различни опции за записване.

  • За да запишете PDF документ, който ще дава възможност на потребителите да избират, копират и редактират съдържанието му, щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете PDF документ с възможности за търсене. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като > Записване като PDF документ с възможност за търсене....
    Документът ще бъде записан като PDF с възможност за търсене. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PDF.
  • За да запишете PDF документ, който няма да позволява на потребителите да избират, копират и редактират съдържанието му, щракнете върху стрелката до бутона Запиши като в главната лента с инструменти и изберете PDF документ само с изображения. В противен случай щракнете върху Файл > Запис като Записване като PDF документ само с изображения....

Документът ще бъде записан като PDF само с изображения. За да промените опциите за записване, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за записване в раздела PDF.

За да запишете само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да запишете, и в контекстното меню щракнете върху Запис като > PDF документ с възможности за търсене (или PDF документ само с изображения).

Можете да изберете допълнителни опции за записване в раздела Настройки на формат > PDF на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.