Записване на изображения

ABBYY FineReader позволява да записвате изображения както на разпознат текст, така и на страници, включително сканирани.

За да запишете едно или повече изображения:

 1. В панела Страници изберете страниците, които искате да запишете.
 2. Щракнете върху Файл > Запис като > Изображения на страници....
 3. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете диска и папката, в която ще запишете файла.
 4. Изберете графичен формат, в който желаете да запишете изображението.
  Ако искате да запишете множество страници в един файл, изберете TIFF формат и изберете Създава единичен файл за всички страници.
  За подробности вижте Поддържани графични формати.
 5. Задайте име на файла и щракнете върху Запис.

Съвет. Когато записвате в TIFF, можете да изберете формата на изображението и метода на компресиране. Компресирането на изображение Ви позволява да намалите размера на файла. Използваните методи за компресиране на изображение варират според степента на компресия и загубата на данни. Два фактора определят избора на метод на компресиране: качеството на получаваното изображение и размера на файла.

ABBYY FineReader предлага следните методи за компресиране:

 • ZIP Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за изображения, които съдържат големи секции в един цвят. Този алгоритъм е подходящ например за екранни снимки и черно-бели изображения.
 • JPEG Този алгоритъм на компресиране се използва за сиви и цветни изображения, например фотографии. Този метод предоставя висока плътност на компресиране, но води до загуба на данни и по-лошо качество на изображението (замъглени очертания и лоша цветова палитра).
 • CCITT Group 4 Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране често се използва за черно-бели изображения, създадени в графични програми или за сканирани изображения. CCITT Group 4 е често използван метод за компресиране, който е подходящ буквално за всички изображения.
 • Packbits Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за черно-бели сканирани файлове.
 • LZW Няма загуба на данни. Този алгоритъм на компресиране се използва за графичен дизайн и изображения в скала на сивото.

Когато записвате PDF само с изображения, програмата използва параметрите, зададени от Вас в раздела Настройки на формат > PDF на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.