Подобряване на изображения на страници

Редакторът за PDF може да подобри качеството на PDF документи, създадени от файлове с изображения. В зависимост от типа на входящото изображение програмата ще избере подходящи алгоритми за подобряване на изображението. Освен автоматично подобряване на изображението, редакторът за PDF може да коригира ориентацията на страницата, наклона, изкривените текстови редове и други дефекти и да заглади символите с технологията ABBYY PreciseScan.

Можете да зададете опции за подобряване в диалоговия прозорец Подобряване на изображения (щракнете върхуРедактиране > Подобряване на изображенията на страници..., за да отворите този диалогов прозорец).

  • Коригиране на ориентацията на страниците Изберете тази опция, ако искате програмата да открие и коригира автоматично ориентацията на страницата.
    За най-добри резултати при разпознаване страницата трябва да има стандартна ориентация, т.е. с хоризонтални текстови редове и ред на четене отгоре надолу. В противен случай документът може да не бъде разпознат правилно.
  • Премахване на изкривяването на изображения и коригиране на резолюцията им Изберете тази опция, ако искате програмата да стартира няколко процедури за обработка на изображенията.
    В зависимост от вида на входящото изображение програмата ще избере корекции, които да приложи, например корекция на наклон, на трапецовидни изкривявания или на резолюция на изображението.
    Тази операция може да отнеме известно време.
  • Приложи ABBYY PreciseScan за изглаждане на символи в изображения Изберете тази опция, ако искате да приложите технологията ABBYY PreciseScan, която намалява пикселирането на символите при увеличаване.

Проверете дали сте избрали правилните езици за разпознаване. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.