Съвместна работа с PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да виждате и да отговаряте на коментари от други потребители дори ако са създадени в приложения, различни от ABBYY FineReader. Можете също да променяте статуса на коментар, за да информирате потребителя, че сте приели или отхвърлили предложението му.

За да видите списък с всички коментари в документ, отворете панела Коментари като щракнете върху бутона в главната лента с инструменти.

Има други начини да отворите панела Коментари:

  • Щракнете с десен бутон върху анотация, печат или коментар и щракнете върху Показване на панела с коментари в контекстното меню.
  • Щракнете върху Изглед и изберете Показване на панела с коментари.
  • Натиснете F7.

Добавяне на коментар към анотация

Отваряне на коментар

Отговор на коментар

Изтриване на анотация или свързан с нея коментар или отговор

Поставяне на флаг на коментар или промяна на статуса му

Свойства на анотации и коментари

Панелът Коментари

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.