Настройки за HTML

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 • Гъвкаво оформление
  Запазва форматирането на оригиналния документ. Изходният HTML документ може лесно да се редактира.
 • Форматиран текст
  Запазва шрифтовете, размера и стила на шрифта и параграфите, но не запазва точното разположение на обектите по страницата и разстоянията между редовете. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 • Обикновен текст
  Не запазва форматирането.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списъкЗапази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

 • Запази разделянето на редове
  Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. Ако тази опция е забранена, изходният документ ще има един ред, който съдържа целия текст.
 • Запази цвета на текста и фона
  Изберете тази опция, за да запазите цвета на шрифта и на фона.
 • Запази горни и долни колонтитули
  Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

Кодиране

ABBYY FineReader определя кодова страница автоматично. За да промените кодовата страница, изберете желаната кодова страница от падащия списък в Кодиране.

Настройки за книга

Ако преобразувате хартиена книга в HTML, разрешете опцията Генерирай съдържание и го използвай за разделяне на книгата на файлове. Книгата може да бъде разделена на глави по един от следните начини:

 • Автоматично създай файлове на основата на заглавия
  ABBYY FineReader 14 автоматично ще раздели документа на части с приблизително еднакъв размер, ще ги запише в отделни HTML файлове и ще пресъздаде връзки към тях в съдържанието.
 • Създай файлове на основата на заглавия от ниво 1
  ABBYY FineReader 14 автоматично ще раздели документа на отделни HTML файлове, като използва заглавията от най-високо ниво.
 • Създай файлове на основата на заглавия от ниво 2
  ABBYY FineReader 14 автоматично ще раздели документа на отделни HTML файлове, като използва заглавията от най-високо ниво и заглавията от следващото ниво.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.