Клавишни комбинации

ABBYY FineReader предлага следните клавишни комбинации за най-често използваните команди.

Прозорец Нова задача

Меню Файл

Команда Клавиш за бърз достъп
Нов PDF документ Ctrl+N
Отваряне на PDF документ... Ctrl+O
Отваряне в редактор за OCR... Ctrl+R
Сканиране в редактора за OCR Ctrl+S
Нов OCR проект Ctrl+Shift+N
Отваряне на OCR проект... Ctrl+Shift+O
Изход Ctrl+Q

***Нагоре

Меню Редактиране

Команда Клавиш за бърз достъп
Придвижване нагоре Alt+↑
Придвижване надолу Alt+↓
Изтрий Del
Избери всичко Ctrl+A
Намиране на последни документи Ctrl+F

Меню Инструменти

Команда Клавиш за бърз достъп
Опции... Ctrl+>

Меню Помощ

Команда Клавиш за бърз достъп
Помощ F1

***Нагоре

Редактор за OCR

Меню Файл

Команда Клавиш за бърз достъп
Нова Задача... Ctrl+N
Отвори изображение... Ctrl+O
Сканирай страници... Ctrl+K
Запис на изображения на страници като... Ctrl+Alt+S
Затвори Ctrl+W
Нов OCR проект Ctrl+Shift+N
Отваряне на OCR проект... Ctrl+Shift+O
Записване на OCR проект... Ctrl+Shift+S
Изпращане на документ по имейл Ctrl+M
Изпращане на изображения по имейл Ctrl+Alt+M
Отпечатване на текст Ctrl+P
Отпечатване на изображение Ctrl+Alt+P
Изход Ctrl+Q

***Нагоре

Меню Редактиране

Команда Клавиш за бърз достъп
Отмяна Ctrl+Z
Повтаряне Ctrl+Y
Изрязване Ctrl+X
Разпознаване и копиране на текст Ctrl+C
Копиране на областта като изображение Ctrl+Shift+C
Вмъкване Ctrl+V
Изтрий Del
Избери всичко Del+A
Отмяна на избора Ctrl+Shift+A
Изтриване на страници... Ctrl+Backspace
Изтриване на области и текст Ctrl+Del
Изтрий текст Ctrl+Shift+Del
Завъртане на страници надясно Ctrl+Shift+>
Завъртане на страници наляво Ctrl+Shift+<
Редактиране на изображения на страницата... Ctrl+I
Намери... Ctrl+F
Намери Следващ F3
Замяна... Ctrl+H

***Нагоре

Меню Изглед

Команда Клавиш за бърз достъп
Показване на панела за навигация F5
Показване на панел за мащабиране Ctrl+F5
Само панел с изображения F6
Панели с изображения и текст F7
Само панел с текст F8
Следващ панел Ctrl+Tab
Предишен панел Ctrl+Shift+Tab
Увеличаване Ctrl++
Намаляване Ctrl+-
В прозореца Ctrl+0
Преход към страница номер... Ctrl+G
Следваща страница Ctrl+↓
Предишна страница Ctrl+↑
Първа страница Ctrl+Home
Последна страница Ctrl+End
Затваряне на страницата Ctrl+F4

***Нагоре

Меню Разпознаване

Команда Клавиш за бърз достъп
Разпознаване на всички страници Ctrl+Shift+R
Разпознаване на страницата Ctrl+R
Анализиране на всички страници Ctrl+Shift+E
Анализирай страница Ctrl+E
Проверяване на текст... Ctrl+F7
Следваща грешка Alt+↓
Предходна грешка Alt+↑
Маркирай текст като проверен Ctrl+T

Меню Област

Команда Клавиш за бърз достъп
Разпознаване на областта Ctrl+Shift+B
Промяна на типа област на Текст Ctrl+2
Промяна на типа област на Таблица Ctrl+3
Промяна на типа област на Изображение Ctrl+4
Промяна на типа област на Фоново изображение Ctrl+6
Промяна на типа област на Баркод Ctrl+5
Промяна на типа област на Област за разпознаване Ctrl+1

***Нагоре

Меню Инструменти

Команда Клавиш за бърз достъп
Преглед речници... Ctrl+Alt+D
Режим редакция Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Опции... Ctrl+>

Меню Помощ

Команда Клавиш за бърз достъп
Помощ F1

***Нагоре

Общи

Команда Клавиш за бърз достъп
Направи избрания текстов фрагмент удебелен Ctrl+B
Направи избрания текстов фрагмент курсив Ctrl+I
Подчертаване на избрания текстов фрагмент Ctrl+U
Към клетка от таблица Клавиши стрелки
Превключи на Панел Страници Alt+1
Превключи на Панел Изображение Alt+2
Превключи на Панел Текст Alt+3
Превключи на Панел Мащабиране Alt+4

Можете също да създадете собствени клавишни комбинации в Редактор за OCR.

За да създадете клавишна комбинация в редактора за OCR:

  1. Отворете Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп, като щракнете върху Изглед > Панели с инструменти>Персонализиране....
  2. В Бързи клавиши изберете категория от полето Категории.
  3. В Команди изберете командата, за която искате да зададете клавишна комбинация.
  4. Поставете курсора в полето Натисни нов бърз клавиш и натиснете клавишите, които ще използвате за тази команда.
  5. Щракнете върху Присвои. Избраната клавишна комбинация ще бъде добавена към полето Текущ бърз клавиш.
  6. Щракнете върху OK, за да запишете промените.
  7. За да върнете клавишните комбинации към стойностите им по подразбиране, щракнете върху Нулиране (за избрана категория команди) или Нулирай всички (за всички клавишни комбинации).

Редактор за PDF

Меню Файл

Команда Клавиш за бърз достъп
Нова Задача... Ctrl+N
Отваряне... Ctrl+O
Запис Ctrl+S
Запис като PDF документ... Ctrl+Shift+S
Затваряне на документ Ctrl+W
Разпознаване на документ Ctrl+Shift+R
Печат... Ctrl+P
Изход Ctrl+Q

***Нагоре

Меню Редактиране

Команда Клавиш за бърз достъп
Отмяна Ctrl+Z
Повтаряне Ctrl+Y
Изрязване Ctrl+X
Копирай Ctrl+C
Копиране на областта като Изображение Ctrl+C
Копиране на областта като Текст Ctrl+Shift+C
Копиране на областта като Таблица Ctrl+Alt+C
Вмъкване Ctrl+V
Изтрий Del
Избери всичко Ctrl+A
Добавяне на страници от файл... Ctrl+Shift+O
Добавяне на страници от скенер... Ctrl+Shift+A
Завъртане на страници надясно Ctrl+Shift+>
Завъртане на страници наляво Ctrl+Shift+<
Изтриване на страници... Ctrl+Backspace
Добавяне на показалец... Ctrl+D
Намери Ctrl+F
Намери Следващ F3

***Нагоре

Меню Изглед

Команда Клавиш за бърз достъп
Показване на панела за навигация F5
Търсене F9
Цифрови подписи F8
Показване на инструментите на PDF F6
Показване на панела с коментари F7
Увеличаване Ctrl++
Намаляване Ctrl+-
В прозореца Ctrl+0
Реален размер Ctrl+8
По ширина Ctrl+9
Преход към страница номер... Ctrl+G
Следваща страница Ctrl+↓
Предходна страница Ctrl+↑
Първа страница Начало
Последна страница Край
Черен Alt+←
Напред Alt+→
Изглед на една страница Ctrl+1
Превъртане в една страница Ctrl+2
Изглед на две страници Ctrl+3
Превъртане в две страници Ctrl+4
Цял екран F11

***Нагоре

Меню Инструменти

Команда Клавиш за бърз достъп
Редактиране на текст и изображения Ctrl+E
Текстово поле Ctrl+T
Добавяне на забележка Ctrl+M
Осветяване Ctrl+H
Подчертаване Ctrl+U
Зачеркване Ctrl+K
Вмъкване на текст Ctrl+J
Търсене и маркиране F9
Режим редакция Ctrl+R
Опции... Ctrl+>

***Нагоре

Меню Помощ

Команда Клавиш за бърз достъп
Помощ F1

ABBYY Сравняване на документи

Меню Файл

Команда Клавиш за бърз достъп
Ново сравнение Ctrl+N
Отваряне на документ... Ctrl+O
Затваряне на документ Ctrl+W
Затваряне на документа с разлики като PDF... Ctrl+S
Изход Ctrl+Q

***Нагоре

Меню Редактиране

Команда Клавиш за бърз достъп
Отмяна Ctrl+Z
Повтаряне Ctrl+Y
Избиране на всички разлики Ctrl+A

***Нагоре

Меню Изглед

Команда Клавиш за бърз достъп
Увеличаване Ctrl++
Намаляване Ctrl+-
По ширина Ctrl+0
Следваща страница Ctrl+↓
Предходна страница Ctrl+↑

Меню Сравняване

Команда Клавиш за бърз достъп
Сравняване на документи Ctrl+R
Следваща разлика Ctrl+→
Предходна разлика Ctrl+←
Игнориране на разликата Del

Меню Помощ

Команда Клавиш за бърз достъп
Помощ F1

***Нагоре

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.