Настройки за DOC(X)/RTF/ODT

Налични са следните настройки:

Оформление на документ

Изберете подходящите настройки в зависимост от това, как планирате да използвате изходния документ.

 1. Точно копие
  Запазва форматирането на оригиналния документ. Тази настройка се препоръчва за документи със сложно форматиране, например промоционални брошури. Имайте предвид обаче, че това ограничава възможността за промяна на текста и форматирането на изходния документ.
 2. Редактируемо копие
  Създава документ, в който форматирането може леко да се различава от това на оригинала. Документи, създадени в този режим, лесно се редактират.
 3. Форматиран текст
  Запазва параграфите, но не запазва точното разположение на обектите на страницата и разстоянието между редовете. Полученият текст ще бъде подравнен вляво. Текстовете отдясно наляво ще бъдат подравнени вдясно.
  Вертикалните текстове стават хоризонтални.
 4. Обикновен текст
  Пренебрегва голяма част от форматирането. Запазва само стиловете на шрифтовете, ако е разрешена опцията Запази почернен, курсив и подчертан стил на текста в обикновения текст.

Размер на страница по подразбиране

Можете да изберете размер на страницата, който да се използва за запис в RTF, DOC, DOCX или ODT формат, от падащия списък Размер на страница по подразбиране.

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Настройки на изображение. Запази изображения.

Съвет. За да промените параметрите на запис на изображението, щракнете върху По избор.... Изберете желаните настройки в диалоговия прозорец Потребителски настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

 • Запази горни, долни колонтитули и номера на страници
  Запазва горни и долни колонтитули и номериране на страниците в изходния текст.
 • Запази разделянето на редове и пренасянето
  Запазва оригиналното подреждане на редовете на текста в изходния текст. 
 • Запази разделянето на страници
  Запазва оригиналната подредба на страницата.
 • Запази номера на редове
  Запазва оригиналните номера на редовете (ако има). Номерата на редовете ще бъдат записани в отделно поле, което остава непроменено, когато редактирате текста.
  Тази функция е налична само ако е избрана опцията Редактируемо копие в падащия списък Оформление на документ.
 • Запази цвета на текста и фона
  Изберете тази опция, за да запазите цвета на шрифта и на фона.
 • Запази почернен, курсив и подчертан стил на текста в обикновения текст
  Запазва стиловете на шрифтовете, когато е избрана опцията Обикновен текст в падащия списък Оформление на документ.

Ако забраните откриването на горни и долни колонтитули, съдържание, номерирани списъци и бележки под линия в раздела OCR в диалоговия прозорец Опции (за да отворите диалоговия прозорец, щракнете върху Опции... в Инструменти ), тези елементи ще се запишат като част от текста.

Символи с ниска степен на достоверност

Разрешете опцията Освети символи с ниска достоверност, ако планирате да редактирате документа в Microsoft Word, вместо в панела Текст в редактора за OCR на ABBYY FineReader. Когато тази опция е избрана, всички символи с ниска достоверност ще бъдат осветени в Microsoft Word документа.

Съвет. Можете да промените използвания цвят за символи с ниска степен на достоверност в раздела Области и текст в диалоговия прозорец Опции (за да отворите диалоговия прозорец, щракнете върху Опции... в Инструменти).

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.