Цифров подпис

Pедакторът за PDF Ви позволява да подписвате цифрово документи и да проверявате всеки цифров подпис в документ. Цифровият подпис се използва за установяване на идентичноста на лицето, подписало документа. Освен това цифровият подпис може да се използва за проверка дали подписаният документ не е променен.

За да подпишете документ:

 1. От главната лента с инструменти щракнете върху > Добавяне на цифров подпис....
 2. Изберете сертификата, който ще се използва от падащия списък Подписване като. Изберете сертификата, за да видите свойствата му, и щракнете върху Показване на сертификат....
  Ако сертификатът, който искате да използвате, не е в списъка, трябва да го инсталирате. За да инсталирате сертификат, щракнете с десен бутон върху него в Windows Explorer и щракнете върху Инсталирай сертификат в контекстното меню, после следвайте инструкциите в Съветника за импортиране на сертификати.
 3. Изберете причината за подписване на документа от падащия списък Основание или въведете нова причина.
 4. Ако е необходимо, в полетата Местоположение и Контакт задайте мястото на подписване и Вашите данни за контакт.
 5. Изберете Добавяне на персонализирано изображение към цифровия подпис, ако искате подписът Ви да включва изображение. После щракнете върху бутона Избиране на изображение..., за да намерите графичен файл. Изображението ще се появи отляво на подписа.
 6. Щракнете върху Подписване.
 7. Изберете областта, в която искате да поставите подписа, или просто щракнете върху желаното място.
 8. Запишете документа.

Подписът съдържа информация за версията на документа и времето на подписване. Ако добавите нов подпис към вече подписан документ, добавените преди това подписи остават валидни.

За да видите свойствата на подпис в документ:

 • Щракнете с десния бутон върху подписа и после върху Показване на свойствата на подписа... в контекстното меню или
 • Щракнете двукратно върху подписа в панела Цифрови подписи.

Когато отворите PDF документ, ABBYY FineReader автоматично поверява цифровите подписи в документа, ако има такива. Резултатите от проверката се показват в панела Цифрови подписи, който съдържа и подробна информация за използваните подписи в документа.

За да изтриете подпис:

 • Щракнете с десния бутон върху подписа и после върху Премахване на подписа в контекстното меню.

Можете да изтриете подпис от документ само ако имате съответния цифров сертификат.

Можете да добавите повече от един цифров подпис към документ.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.