Så redigerar man områdesegenskaper

När automatisk dokumentanalys utförs kommer ABBYY FineReader identifiera olika typer av områden, t ex tabell, bild, text, och streckkods. Programmet analyserar också dokumentstrukturen och identifierar rubriker och andra layoutelement som sidhuvuden, sidfötter och bildtexter m.m.

Du kan ändra felaktigt identifierade egenskaper manuellt i vissa text och tabell områden.

  1. Välj ett område i Bild eller Zoom-panelen för att visa dess egenskaper Områdesegenskaper panelen. Denna panel visar följande redigerbara egenskaper:
  2. Efter att önskade ändringar har gjorts, kontrollera dokumentet igen så att ändringarna på områdena återfinns i den tolkade texten.

För mer information om mönster, se Så redigerar man områden.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.