Hlavné okno

Po spustení aplikácie ABBYY FineReader sa otvorí jej hlavné okno. Súčasne sa zobrazí okno Úloha, kde môžete spustiť vstavané i vlastné automatizované úlohy.

V hlavnom okne programu ABBYY FineReader sa zobrazuje okno momentálne otvoreného dokumentu. Podrobné informácie nájdete v časti "Čo je to dokument programu FineReader?"

  • V okne Strany sú zobrazené strany aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader. K dispozícii sú dva režimy zobrazenia: miniatúry (malé obrázky reprezentujúce jednotlivé strany) a podrobnosti (ukazujú zoznam strán dokumentu a ich vlastností). Prepínať medzi týmito režimami sa môžete pomocou ponuky skratiek okna, z ponuky Zobraziť alebo výberom Nástroje > Možnosti… > Zobrazenie.
  • V okne Snímka sa zobrazuje snímka aktuálnej strany. Tu môžete upravovať oblasti, snímky strán a vlastnosti textu.
  • V okne Text sa zobrazí rozpoznaný text. Tu môžete kontrolovať a upravovať rozpoznaný text.
  • Okno Priblíženie zobrazuje zväčšený náhľad snímky riadka alebo oblasti snímky, ktorá sa momentálne upravuje. Zatiaľ čo okno Snímka zobrazuje celkový náhľad strany, okno Priblíženie zobrazuje fragmenty snímky vo väčšom detaile, aby ste mohli upraviť typ oblasti a jej polohu alebo porovnať neisté znaky s ich zväčšenými snímkami. Mierku snímky môžete zmeniť v sekcii v spodnej časti okna Priblíženie.

Tip: Snímky v oknách Snímka a Priblíženie môžete presúvať pomocou myši pri súčasnom stlačení klávesu medzerníka.

Prepínanie medzi oknami

  • Stlačte Ctrl+Tab sa prepínate medzi oknami.
  • Stlačením Alt+1 sa aktivuje okno Strany.
  • Stlačením Alt+2 sa aktivuje okno Snímka.
  • Stlačením Alt+3 sa aktivuje okno Text.

Ďalšie klávesové skratky nájdete v časti "Klávesové skratky."

Viac informácií v častiach:

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.