Jeśli przetwarzasz dużą liczbę dokumentów o identycznym układzie

W przypadku przetwarzania dużej liczby dokumentów o identycznym układzie (np. formularzy czy kwestionariuszy), analizowanie układu każdej strony zajmuje zbyt wiele czasu. Aby oszczędzić czas, można przeanalizować tylko jeden dokument ze zbioru podobnych dokumentów i zapisać wykryte obszary w postaci szablonu. Następnie można użyć tego szablonu w przypadku innych dokumentów z tego zbioru.

Aby utworzyć szablon obszaru:

  1. Otwórz obraz w Edytorze OCR i pozwól na wykonanie automatycznej analizy układu przez program lub narysuj obszary ręcznie.
  2. Kliknij Obszar > Zapisz szablon obszaru.... W oknie dialogowym, które zostanie otwarte podaj nazwę szablonu obszaru i kliknij przycisk Zapisz.

Aby móc skorzystać z szablonu obszaru, należy zeskanować wszystkie dokumenty zbioru w tej samej rozdzielczości.

Aby zastosować szablon obszaru:

  1. W polu Strony wybierz strony, dla których chcesz zastosować szablon.
  2. Kliknij Obszar > Ładuj szablon obszaru....
  3. W polu Otwórz szablon obszaru wybierz żądany plik szablonu (*.blk).
  4. W tym samym oknie dialogowym, obok pozycji Zastosuj do wybierz Wybrane strony aby zastosować szablon do zaznaczonych stron.
    Wskazówka. Jeśli chcesz zastosować szablon do wszystkich stron w dokumencie, wybierz Wszystkie strony.
  5. Kliknij Otwórz.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.