Edytor OCR

Edytor OCR wykorzystuje zaawansowaną technologię optycznego rozpoznawania tekstu do konwersji skanów dokumentów, plików PDF i plików obrazów (w tym zdjęć cyfrowych) do formatów edytowalnych.

W Edytorze OCR można rysować obszary OCR, sprawdzać rozpoznany tekst, uczyć program rozpoznawania niestandardowych znaków i czcionek, jak również używać innych zaawansowanych narzędzi, pozwalających osiągnąć najlepszą jakość OCR.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.