Zapisywanie wyników OCR

Wyniki rozpoznawania OCR można zapisać w pliku, wysłać do innego programu lub do Edytora PDF, skopiować do schowka lub wysłać pocztą e-mail. Ponadto można je wysłać na konto Kindle.com, gdzie zostaną przekonwertowane na format Kindle i udostępnione do pobrania do czytnika Kindle. Można zapisać cały dokument albo tylko wybrane strony.

Przed kliknięciem przycisku Zapisz należy sprawdzić, czy zostały wybrane odpowiednie opcje Zapisz.

Aby zapisać rozpoznany tekst:

 1. Na głównym pasku narzędzi kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz i wybierz tryb zapisywania dokumentu oraz obiekty na stronie do zachowania.

  Pod każdym trybem znajduje się lista dostępnych formatów plików.
  Istnieje pięć trybów zapisywania formatu:
  • Dokładna kopia tworzy dokument z formatowaniem odpowiadającym oryginałowi. Opcja zalecana dla dokumentów o skomplikowanym układzie, takich jak broszury reklamowe. Należy jednak zauważyć, że ta opcja ogranicza możliwości zmiany tekstu i formatowania dokumentu wynikowego.
  • Kopia do edycji tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.
  • Tekst sformatowany zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnego rozmieszczenia obiektów na stronie ani odstępów. Powstanie tekst wyrównany do lewej strony (teksty napisane w językach z pisownią od prawej będą wyrównane do prawej strony).
   W tym trybie orientacja tekstów pisanych pionowo zostanie zmieniona na orientację poziomą.
  • Zwykły tekst nie zachowuje formatowania tekstu.
  • Elastyczny układ tworzy dokument HTML, w którym położenie obiektów jest na tyle zbliżone do oryginału, na ile jest to technicznie możliwe.
 2. Na karcie Nastavení formátu okna dialogowego Opcje wybierz odpowiednie parametry zapisywania i kliknij OK.
 3. Na karcie głównym pasku narzędzi, kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Zapisz i wybierz odpowiednią opcję lub użyj poleceń w Plik menu.

W programie ABBYY FineReader strony można zapisywać jako obrazy. Zobacz również: Zapisywanie obrazów.

Obsługiwane aplikacje:

 • Microsoft Word 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.1
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 lub nowszy)

Aby zapewnić jak najlepszą zgodność programu ABBYY FineReader z wyżej wymienionymi aplikacjami, należy zainstalować najnowsze aktualizacje tych aplikacji.

Zobacz również: :

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.