Okno Nowe zadanie

Po uruchomieniu programu ABBYY FineReader pojawia się Nowe zadanie okno, w którym można łatwo otworzyć, zeskanować, utworzyć lub porównać dokumenty. Jeżeli nie widać okna Nowe zadanie (np. jeżeli zostało zamknięte lub zadanie w programie ABBYY FineReader zostało uruchomione przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki w programie Windows Explorer), to można je zawsze otworzyć klikając przycisk na głównym pasku narzędziowym.

Aby zacząć przetwarzanie dokumentu, należy wybrać zadanie:

  1. W okienku po lewej stronie:
    • Kliknij Otwórz jeżeli już masz dokumenty do przetworzenia.
    • Kliknij Skanuj jeżeli najpierw musisz zeskanować papierowe dokumenty.
    • Kliknij Porównaj jeśli chcesz porównać dwie wersje tego samego dokumentu.
    • Kliknij Ostatnie aby wznowić pracę nad uprzednio zachowanym dokumentem PDF bądź projektem OCR.
  2. W okienku po prawej stronie należy wybrać odpowiednie zadanie.

Dla wygody użytkownika po naprowadzeniu kursora myszy na konkretne zadanie pojawi się wyskakujące okienko zawierające listę najczęstszych zastosowań dla tego zadania.

Ustawienia dla wszystkich zadań ABBYY FineReader określone są w oknie dialogowym Opcje. Aby otworzyć to okno dialogowe, kliknij Opcje na dole okienka po lewej stronie.

Spis treści rozdziału

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.