Skanowane do edytora OCR

W edytorze OCR można otworzyć obrazy pochodzące ze skanera lub aparatu fotograficznego, a następnie można:

 • Ręcznie rysować lub edytować obszary rozpoznawania
 • Sprawdzać rozpoznany tekst
 • Uczyć program ABBYY FineReader rozpoznawać niestandardowe znaki i czcionki
 • Za pomocą zaawansowanych narzędzi optymalizować jakość rozpoznawania OCR.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj zakładkę i kliknij zadanie Skanowanie do edytora OCR.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry wstępnego przetwarzania i automatyzacji.
  1. Automatycznie przetwarzaj obrazy stron w miarę ich dodawania
   Ta opcja włącza lub wyłącza automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron. Jeżeli automatyczne przetwarzanie jest włączone, można wybrać ogólne opcje przetwarzania dokumentu i opcje wstępnego przetwarzania obrazu, które są stosowane podczas skanowania i otwierania obrazów:
   • Rozpoznawaj obrazy stron
    Tę opcję należy włączyć, jeżeli chcesz, aby program FineReader przeprowadzał wstępne automatyczne przetwarzanie nowo dodanych stron przy zastosowaniu parametrów określonych w okno dialogowe Ustawienia wstępnego przetwarzania, (kliknij przycisk Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu (stosowane do konwersji i OCR) poniższy odnośnik, aby otworzyć to okno dialogowe). Analiza i rozpoznawanie także będą wykonywane automatycznie.
   • Analizuj obrazy stron
    Wstępne przetwarzanie obrazu i analiza dokumentu są wykonywane automatycznie, ale rozpoznawanie musi być uruchomione ręcznie.
   • Wstępnie przetwórz obrazy stron
    Automatyczne wykonywanie procesu wstępnego przetwarzania obrazów. Analiza i rozpoznawanie muszą zostać uruchomione ręcznie.
  2. Języki OCR
   Użyj tej opcji, aby określić języki dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Otwiera okno dialogowe Ustawienia wstępnego przetwarzania, w którym można określić parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  4. Więcej opcji...
   Otwiera Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Opcje. To okno dialogowe można także otworzyć, klikając Opcje... w menu Narzędzia.
 6. Kliknij Skanuj.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować następne strony przy zastosowaniu bieżących parametrów lub Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Po zakończeniu procesu skanowania zeskanowane obrazy zostaną dodane do projektu OCR w edytorze OCR, a następnie przetworzone przy zastosowaniu wcześniej ustalonych parametrów automatycznego przetwarzania wstępnego.

W celu zapoznania się z dalszymi informacjami dotyczącymi edytora OCR i jego możliwości, należy odnieść się do rozdziału Praca z edytorem OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.