Zapisywanie obrazów

W programie ABBYY FineReader można zapisywać zarówno rozpoznany tekst, jak i obrazy stron, w tym skany.

Aby zapisać jeden lub więcej obrazów:

 1. W polu Strony wybierz strony, które chcesz zapisać.
 2. Kliknij Plik > Zapisz jako > Obrazy stron....
 3. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz dysk i folder, w którym plik ma zostać zapisany.
 4. Wybierz format, w którym chcesz zapisać obraz.
  Jeśli chcesz zapisać wiele stron w pojedynczym pliku, wybierz format TIFF i zaznacz Utwórz jeden plik dla wszystkich stron.
  Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Obsługiwane formaty obrazów.
 5. Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

Wskazówka. Podczas zapisywania w formacie TIFF można wybrać format docelowy obrazu oraz metodę kompresji. Kompresja obrazu umożliwia zmniejszenie rozmiaru pliku. Metody służące do kompresji obrazów różnią się stopniem kompresji, jak również stopniem utraty danych. Przy wyborze metody kompresji istotne są dwa czynniki: jakość końcowa obrazu i rozmiar pliku docelowego.

Program ABBYY FineReader oferuje następujące metody kompresji:

 • ZIP Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do obrazów zawierających duże sekcje w jednym kolorze. Ten algorytm kompresji jest odpowiedni np. do zapisywania zrzutów ekranu i obrazów czarno-białych.
 • JPEG Ten algorytm kompresji jest stosowany w przypadku obrazów kolorowych i w odcieniach szarości, jak np. zdjęcia. Metoda ta zapewnia wysoką gęstość kompresji, ale powoduje utratę danych i obniżenie jakości obrazu (rozmazane krawędzie i uboższa paleta kolorów).
 • CCITT grupa 4 Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest powszechnie stosowany do kompresji obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów ze skanera. CCITT grupa 4 jest powszechnie stosowaną metodą kompresji, odpowiednią praktycznie dla wszystkich obrazów.
 • Packbits Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do kompresji skanów czarno-białych.
 • LZW Nie występuje utrata danych. Ten algorytm kompresji jest stosowany do kompresji wzorów graficznych i obrazów w skali szarości.

Przy zapisywaniu obrazów stron w plikach PDF zawierających tylko obrazy program używa parametrów określonych przez użytkownika na karcie Nastavení formátu > PDF okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.