Ulepszanie obrazów stron

Za pomocą Edytora PDF można poprawić jakość dokumentów PDF utworzonych z obrazów. W zależności od typu obrazu wejściowego program wybierz odpowiednie algorytmu ulepszania obrazu. Oprócz funkcji automatycznego ulepszania obrazu Edytor PDF zawiera narzędzia do poprawiania orientacji strony, przekosów, zniekształceń wierszy tekstu i innych usterek oraz umożliwia wygładzanie znaków za pomocą technologii ABBYY PreciseScan.

Opcje poprawiania obrazu można zdefiniować w oknie dialogowym Poprawianie obrazów (kliknij Edytuj > Popraw obrazy na stronie... aby otworzyć to okno dialogowe).

  • Popraw orientację strony Wybierz tę opcję, aby program automatycznie wykrywał i poprawiał orientację strony.
    Aby uzyskać jak najlepsze wyniki rozpoznawania, strona powinna mieć standardową orientację, tzn. wiersze teksu powinny być poziome i uporządkowane od góry. W przeciwnym razie dokument może zostać rozpoznany nieprawidłowo.
  • Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu Wybierz tę opcję, jeśli chcesz aby program wykonał kilka procedur przetwarzania grafiki na twoich obrazach.
    W zależności od typu obrazu źródłowego program dobierze odpowiedni algorytm korygujący, np. do korekty przekosów, skorygowania zniekształceń trapezowych lub dostosowania rozdzielczości.
    Ta operacja może zająć trochę czasu.
  • Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie Wybierz tę opcję, aby zastosować technologię ABBYY PreciseScan, która sprawia, że w powiększeniu znaków widać mniej pikseli.

Upewnij się, że wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.