Ustawienia formatu HTML

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 • Elastyczny układ
  Zachowuje formatowanie oryginału. Otrzymany dokument HTML można swobodnie edytować.
 • Tekst sformatowany
  Zachowuje czcionki, rozmiary pisma, style pisma i akapity, ale nie zachowuje dokładnie odstępów między wierszami ani położenia obiektów na stronie. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 • Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić ustawienia zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... W oknie dialogowym Ustawienia użytkownika wybierz ustawienia i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze
  Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, cały tekst w dokumencie wynikowym będzie znajdował się w jednym wierszu.
 • Zachowaj tekst i kolory tła
  Zaznacz tę opcję, aby zachować kolor czcionki i tła.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Ustawienia książek

Przy konwersji papierowej książki na format HTML włącz opcję Wygeneruj spis treści i użyj go do podzielenia dokument na pliki. Książkę można podzielić na akapity na jeden z następujących sposobów:

 • Automatycznie utwórz pliki w oparciu o nagłówki
  Program ABBYY FineReader 14 automatycznie podzieli dokument na części o mniej więcej takim samym rozmiarze, zapisze je w osobnych plikach HTML i utworzy odnośniki do nich w spisie treści.
 • Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 1
  Program ABBYY FineReader 14 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na podstawie nagłówków najwyższego poziomu.
 • Utwórz pliki w oparciu o nagłówki poziomu 2
  Program ABBYY FineReader 14 automatycznie podzieli dokument na pliki HTML na podstawie nagłówków najwyższego poziomu i nagłówków następującego poziomu.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.