Skróty klawiszowe

W programie ABBYY FineReader dostępne są następujące skróty klawiaturowe do najczęściej używanych poleceń.

Okno Nowe zadanie

Menu Plik

Polecenie Skrót
Nowy dokument PDF Ctrl+N
Otwórz dokument PDF... Ctrl+O
Otwórz w edytorze OCR... Ctrl+R
Skanowanie do edytora OCR Ctrl+S
Nowy projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otwórz projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Zamknij Ctrl+Q

***Powrót do góry

Menu Edycja

Polecenie Skrót
W górę Alt+↑
W dół Alt+↓
Usuń Del
Wybierz wszystko Ctrl+A
Znajdź ostatnie dokumenty Ctrl+F

Menu Narzędzia

Polecenie Skrót
Opcje... Ctrl+>

Menu Pomoc

Polecenie Skrót
Pomoc F1

***Powrót do góry

Edytor OCR

Menu Plik

Polecenie Skrót
Nowe zadanie... Ctrl+N
Otwórz obraz... Ctrl+O
Skanuj strony... Ctrl+K
Zapisz obrazy strony jako... Ctrl+Alt+S
Zamknij Ctrl+W
Nowy projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otwórz projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Zapisz projekt OCR... Ctrl+Shift+S
Wyślij dokument przez e-mail Ctrl+M
Wyślij obrazy pocztą elektroniczną Ctrl+Alt+M
Drukuj tekst Ctrl+P
Drukuj obraz Ctrl+Alt+P
Zamknij Ctrl+Q

***Powrót do góry

Menu Edycja

Polecenie Skrót
Cofnij Ctrl+Z
Ponów Ctrl+Y
Wytnij Ctrl+X
Rozpoznaj i kopiuj tekst Ctrl+C
Kopiuj obszar jako obraz Ctrl+Shift+C
Wklej Ctrl+V
Usuń Del
Wybierz wszystko Del+A
Anuluj wybór Ctrl+Shift+A
Usuń strony... Ctrl+Backspace
Usuń obszary i tekst Ctrl+Del
Usuń tekst Ctrl+Shift+Del
Obróć strony w prawo Ctrl+Shift+>
Obróć strony w lewo Ctrl+Shift+<
Edytuj obrazy stron... Ctrl+I
Znajdź... Ctrl+F
Znajdź następny F3
Zamień... Ctrl+H

***Powrót do góry

Menu Widok

Polecenie Skrót
Pokaż okienko nawigacji F5
Pokaż okienko powiększania Ctrl+F5
Tylko okienko obrazu F6
Okienka obrazu i tekstu F7
Tylko okienko tekstu F8
Następne okienko Ctrl+Tab
Poprzednie okienko Ctrl+Shift+Tab
Powiększ Ctrl++
Pomniejsz Ctrl+-
Cała strona Ctrl+0
Idź do strony nr... Ctrl+G
Idź do następnej strony Ctrl+↓
Idź do poprzedniej strony Ctrl+↑
Idź do pierwszej strony Ctrl+Home
Idź do ostatniej strony Ctrl+End
Zamknij stronę Ctrl+F4

***Powrót do góry

Menu Rozpoznawanie

Polecenie Skrót
Rozpoznaj wszystkie strony Ctrl+Shift+R
Rozpoznaj stronę Ctrl+R
Analizuj wszystkie strony Ctrl+Shift+E
Analizuj stronę Ctrl+E
Zweryfikuj tekst... Ctrl+F7
Następny błąd Alt+↓
Poprzedni błąd Alt+↑
Oznacz tekst jako zweryfikowany Ctrl+T

Menu Obszar

Polecenie Skrót
Rozpoznaj obszar Ctrl+Shift+B
Zmień typ obszaru na Tekst Ctrl+2
Zmień typ obszaru na Tabela Ctrl+3
Zmień typ obszaru na Obraz Ctrl+4
Zmień typ obszaru na Obraz w tle Ctrl+6
Zmień typ obszaru na Kod kreskowy Ctrl+5
Zmień typ obszaru na Obszar rozpoznawania Ctrl+1

***Powrót do góry

Menu Narzędzia

Polecenie Skrót
Przeglądaj słowniki... Ctrl+Alt+D
Tryb wymazywania Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Opcje... Ctrl+>

Menu Pomoc

Polecenie Skrót
Pomoc F1

***Powrót do góry

Ogólne

Polecenie Skrót
Zmiana zaznaczonego tekstu na pogrubiony Ctrl+B
Zmiana zaznaczonego tekstu na kursywę Ctrl+I
Podkreśl zaznaczony fragment tekstu Ctrl+U
Przejście do komórki tabeli Klawisze strzałek
Przełącz na Okienko Stron Alt+1
Przełącz na Okienko Obraz Alt+2
Przełącz na Okienko Tekst Alt+3
Przełącz na Okienko Powiększenie Alt+4

W Edytorze OCR można też tworzyć własne skróty klawiszowe.

Aby utworzyć skrót w Edytorze OCR:

  1. Otwórz okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi i skróty klawiszowe, klikając Widok > Paski narzędzi > Dostosuj....
  2. Na zakładce Skróty klawiaturowe wybierz kategorię w polu Kategorie.
  3. W polu Polecenia wybierz polecenie, dla którego chcesz zdefiniować skrót klawiszowy.
  4. Ustaw kursor w polu Naciśnij klawisz nowego skrótu i naciśnij klawisze tworzące skrót dla tego polecenia.
  5. Kliknij Przypisz. Wybrana kombinacja klawiszy zostanie dodana w polu Bieżący skrót.
  6. Kliknij OK , aby zapisać zmiany.
  7. Aby przywrócić domyślne ustawienia skrótów klawiszy, kliknij Resetuj (dla wybranej kategorii poleceń) lub Resetuj wszystkie (dla wszystkich skrótów klawiszowych).

Edytor PDF

Menu Plik

Polecenie Skrót
Nowe zadanie... Ctrl+N
Otwórz... Ctrl+O
Zapisz Ctrl+S
Zapisz jako dokument PDF... Ctrl+Shift+S
Zamknij dokument Ctrl+W
Rozpoznaj dokument Ctrl+Shift+R
Drukuj... Ctrl+P
Zamknij Ctrl+Q

***Powrót do góry

Menu Edycja

Polecenie Skrót
Cofnij Ctrl+Z
Ponów Ctrl+Y
Wytnij Ctrl+X
Kopiuj Ctrl+C
Kopiuj obszar jako Obraz Ctrl+C
Kopiuj obszar jako Tekst Ctrl+Shift+C
Kopiuj obszar jako Tabela Ctrl+Alt+C
Wklej Ctrl+V
Usuń Del
Wybierz wszystko Ctrl+A
Dodaj strony z pliku... Ctrl+Shift+O
Dodaj strony ze skanera... Ctrl+Shift+A
Obróć strony w prawo Ctrl+Shift+>
Obróć strony w lewo Ctrl+Shift+<
Usuń strony... Ctrl+Backspace
Dodaj zakładkę... Ctrl+D
Znajdź Ctrl+F
Znajdź następny F3

***Powrót do góry

Menu Widok

Polecenie Skrót
Pokaż okienko nawigacji F5
Szukaj F9
Podpisy cyfrowe F8
Pokaż narzędzia PDF F6
Pokaż okienko komentarzy F7
Powiększ Ctrl++
Pomniejsz Ctrl+-
Cała strona Ctrl+0
Rozmiar rzeczywisty Ctrl+8
Dopasuj do szerokości Ctrl+9
Idź do strony nr... Ctrl+G
Następna strona Ctrl+↓
Poprzednia strona Ctrl+↑
Pierwsza strona Strona główna
Ostatnia strona Koniec
Powrót Alt+←
Dalej Alt+→
Widok jednej strony Ctrl+1
Przewijanie jednej strony Ctrl+2
Widok dwóch stron Ctrl+3
Przewijanie dwóch stron Ctrl+4
Pełny ekran F11

***Powrót do góry

Menu Narzędzia

Polecenie Skrót
Edytuj tekst i obrazy Ctrl+E
Pole tekstowe Ctrl+T
Dodaj adnotację Ctrl+M
Wyróżnienie Ctrl+H
Podkreślenie Ctrl+U
Przekreślenie Ctrl+K
Wstaw tekst Ctrl+J
Wyszukaj i oznacz F9
Tryb wymazywania Ctrl+R
Opcje... Ctrl+>

***Powrót do góry

Menu Pomoc

Polecenie Skrót
Pomoc F1

ABBYY Porównaj dokumenty

Menu Plik

Polecenie Skrót
Nowe porównanie Ctrl+N
Otwórz dokument... Ctrl+O
Zamknij dokument Ctrl+W
Zapisz dokument z różnicami jako PDF... Ctrl+S
Zamknij Ctrl+Q

***Powrót do góry

Menu Edycja

Polecenie Skrót
Cofnij Ctrl+Z
Ponów Ctrl+Y
Zaznacz wszystkie różnice Ctrl+A

***Powrót do góry

Menu Widok

Polecenie Skrót
Powiększ Ctrl++
Pomniejsz Ctrl+-
Dopasuj do szerokości Ctrl+0
Następna strona Ctrl+↓
Poprzednia strona Ctrl+↑

Menu Porównaj

Polecenie Skrót
Porównaj dokumenty Ctrl+R
Następna różnica Ctrl+→
Poprzednia różnica Ctrl+←
Ignoruj różnicę Del

Menu Pomoc

Polecenie Skrót
Pomoc F1

***Powrót do góry

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.