Dodawanie załączników plikowych

Do dokumentu PDF można dołączyć plik w dowolnym formacie.

Aby wyświetlić dołączone pliki:

    • Kliknij przycisk w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Załączniki.

Załączone pliki można otwierać, zapisywać, przemianowywać oraz usuwać.

W okienku Załączniki:

    • Wybierz plik.
    • Na pasku narzędzi kliknij narzędzie reprezentujące czynność, którą chcesz wykonać. Ewentualnie kliknij odpowiednie polecenie w menu skrótów.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.