Wprowadzanie i edytowanie tekstu

W Edytorze PDF można edytować tekst we wszystkich rodzajach dokumentów PDF, w tym zawierających tylko skany. Edytor posiada funkcje korekty literówek, dodawania nowego tekstu oraz modyfikacji formatowania wierszy tekstu.

Edytowanie tekstu w dokumentach PDF, które zostały utworzone w innych aplikacjach

Aby edytować tekst znajdujący się w dokumencie PDF:

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Narzędzia PDF i poczekaj kilka sekund, aż program przygotuje dokument do edycji.

  Nad dokumentem pojawi się pasek narzędzi Tekst.
 2. Umieść kursor w tekście, który chcesz edytować i dokonaj zmian przy użyciu narzędzi znajdujących się na pasku narzędzi Tekst.

  Program automatycznie wybierze jak najpodobniejszą czcionkę do tej użytej w oryginalnym dokumencie.
 3. Aby zakończyć edytowanie wiersza tekstu, kliknij gdziekolwiek poza nim.
 4. Aby wyłączyć tryb edycji tekstu, ponownie kliknij przycisk .
 5. Zapisz dokument.

Edytowanie zeskanowanych dokumentów

Niektóre dokumenty PDF zawierają tylko obrazy, tzn. są pozbawione warstwy tekstowej. Zobacz również: Typy dokumentów PDF.

Za pomocą programu ABBYY FineReader można edytować tekst znajdujący się w dokumentach PDF nawet jeśli nie zawierają warstwy tekstowej. Gdy taki dokument zostanie otwarty, program tworzy tymczasową warstwę tekstową, dzięki czemu dokument staje się dostępny do edycji. Wszelkie wprowadzone zmiany (np. poprawki literówek) zostają wprowadzone do obrazu dokumentu.

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Narzędzia PDF i poczekaj kilka sekund, aż program przygotuje dokument do edycji. Nad dokumentem pojawi się pasek narzędzi Tekst.
 2. Sprawdź, czy wybrane są odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.
 3. Jeśli na stronie znajdują się zniekształcone wiersze lub inne defekty, program spyta, czy chcesz poprawić jakość obrazu. Aby poprawić obraz przed rozpoznawaniem OCR, skorzystaj z poleceń dostępnych na liście rozwijanej Popraw przekos i orentację strony w okienku Tekst.
 4. Edytowalny tekst będzie otoczony ramką. Kliknij wiersz tekstu, który chcesz edytować i dodaj, usuń lub zmień tekst lub zmień jego czcionkę, rozmiar pisma albo styl pisma za pomocą narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Tekst.
  Gdy klikniesz wiersz tekstu, program automatycznie wybierze jak najpodobniejszą czcionkę do tej użytej w wierszu tekstu.
 5. Aby zakończyć edytowanie wiersza tekstu, kliknij poza nim.
 6. Kliknij przycisk , aby zamknąć tryb edycji tekstu.
 7. Zapisz dokument.

Edytowanie przeszukiwalnych dokumentów PDF

W niektórych dokumentach PDF pod obrazem znajduje się warstwa tekstowa. Zobacz również: Typy dokumentów PDF.

Przy edycji dokumentów tego typu program wprowadza zmiany w warstwie tekstowej i obrazie dokumentu.

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Narzędzia PDF i poczekaj kilka sekund, aż program przygotuje dokument do edycji. Nad dokumentem pojawi się pasek narzędzi Tekst.
 2. Sprawdź, czy wybrane są odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.
 3. Jeśli spróbujesz edytować dokument zawierający już warstwę tekstową, program zaproponuje rozpoznanie dokumentu i wymianę istniejącej warstwy tekstowej. Można to zrobić za pomocą polecenia z listy rozwijanej Warstwa tekstowa na pasku narzędzi Tekst.

  W oknie dialogowym, które się otworzy, wybierz języki OCR. W razie potrzeby można zastosować wstępne przetwarzanie obrazu, aby poprawić orientację stron, usunąć przekrzywienia, wyprostować krzywe wiersze tekstu oraz usunąć inne usterki.
  Po zakończeniu rozpoznawania dokumentu można zacząć jego edycję.
 4. Edytowalne wiersze tekstu będą otoczone ramkami. Kliknij wiersz tekstu, który chcesz edytować i dodaj, usuń lub zmień tekst lub zmień jego czcionkę, rozmiar pisma albo styl pisma za pomocą narzędzi dostępnych na pasku narzędzi Tekst.
  Gdy klikniesz wiersz tekstu, program automatycznie wybierze jak najpodobniejszą czcionkę do tej użytej w oryginalnym wierszu tekstu.
 5. Aby zakończyć edytowanie wiersza tekstu, kliknij gdziekolwiek poza nim.
 6. Kliknij przycisk , aby zamknąć tryb edycji tekstu.
 7. Zapisz dokument.

Wstawianie tekstu przy użyciu narzędzia Tekst

Aby wstawić tekst:

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi.
 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić nowy tekst albo narysuj pole, w którym chcesz wpisać nowy tekst.
 3. Wpisz tekst. W razie potrzeby przy użyciu narzędzi z paska narzędzi Tekst możesz zmienić czcionkę, rozmiar czcionki oraz krój czcionki.
 4. Aby zakończyć operację, kliknij w dowolnym miejscu poza polem tekstowym, a następnie kliknij opcję Zastosuj w menu skrótów.
  Program automatycznie wybierze tło dla wprowadzonego tekstu, które  płynnie wtopi się w tło pozostałej części strony.
 5. Zapisz dokument.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.