Podpis cyfrowy

W Edytorze PDF można cyfrowo podpisywać dokumenty i weryfikować podpisy znajdujące się w dokumentach. Podpis cyfrowy służy do ustalenia tożsamości osoby, która podpisała dokument. Ponadto podpis cyfrowy pozwala upewnić się, że podpisany dokument nie został zmieniony.

Aby podpisać dokument:

 1. Na głównym pasku narzędzi kliknij > Dodaj podpis cyfrowy....
 2. Wybierz certyfikat z listy rozwijanej Podpisz jako. Aby wyświetlić właściwości certyfikatu, zaznacz go i kliknij Pokaż certyfikat....
  Jeśli certyfikatu, którego chcesz użyć nie ma na liście, musisz go zainstalować. Aby zainstalować certyfikat, kliknij go prawym przyciskiem w Eksploratorze Windows, kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat w menu skrótów oraz postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu certyfikatów.
 3. Wybierz powód podpisania dokumentu z listy rozwijanej Powód lub wpisz nowy powód.
 4. W razie potrzeby w polach Lokalizacja i Kontakt określ miejsce podpisania i podaj swoje dane kontaktowe.
 5. Wybierz Dodaj własny obraz do podpisu cyfrowego jeśli chcesz do podpisu użyć obrazu. Następnie kliknij przycisk Wybierz obraz..., aby poszukać pliku obrazu. Obraz zostanie wyświetlony po lewej stronie podpisu.
 6. Kliknij Podpisz.
 7. Zaznacz obszar, w którym chcesz umieścić podpis, albo kliknij w wybranym miejscu.
 8. Zapisz dokument.

Podpis zawiera informacje o tym, jaka była wersja dokumentu w chwili jego podpisywania. Jeśli podpisywany dokument zawiera już podpisy, to nie stracą one ważności.

Aby wyświetlić właściwości podpisu w dokumencie:

 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Pokaż właściwości podpisu... w menu skrótów lub
 • dwukrotnie kliknij podpis w okienku Podpisy cyfrowe.

Po otwarciu dokumentu PDF program ABBYY FineReader automatycznie weryfikuje podpisy cyfrowe, jeśli jakieś są. Wyniki sprawdzenia zostaną wyświetlone w okienku Podpisy cyfrowe, w którym znajdą się również szczegółowe informacje o podpisach użytych w dokumencie.

Aby usunąć podpis:

 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Usuń podpis w menu skrótów.

Podpis z dokumentu może usunąć tylko posiadacz odpowiednigo certyfikatu cyfrowego.

Do dokumentu można dodać więcej niż jeden podpis cyfrowy.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.