Интеграция с други приложения

ABBYY FineReader се интегрира с Windows Explorer, което Ви позволява да стартирате обработката на PDF документи, офис документи и графични файлове просто като щракнете върху тях с десен бутон.

Можете също да правите и да записвате промени в PDF документи, които се съхраняват в Microsoft SharePoint Server.

Съдържание на главата

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.