Преглед и редактиране на PDF файлове

С ABBYY FineReader лесно можете да преглеждате, редактирате, коментирате и търсите във всеки тип PDF файлове, дори в тези, получени само чрез сканиране на хартиен документ и поради това несъдържащи текст за търсене или редактиране.

Преглеждане на PDF файлове и добавяне на коментари

В екрана Нова задача щракнете върху  Отваряне, след което върху Отваряне на PDF документ. Избраният документ ще бъде отворен в редактора за PDF за преглед и коментари.

Използвайте бутоните Страници, Показалци, Търсене и Коментари, за да се придвижвате в документа.

ABBYY FineReader предлага следните инструменти за коментиране:

Ако не виждате инструментите за коментиране, щракнете върху бутона.

Редактиране на PDF файлове

ABBYY FineReader предлага следните инструменти за редактиране:

Вижте също: Редактиране на текст, Вмъкване и редактиране на изображения.

Защитаване на PDF документи

С ABBYY FineReader можете:

Вижте също: Цифрови подписи, Премахване на поверителна информация от PDF документи, Пароли и разрешения.

Попълване на формуляри

ABBYY FineReader Ви дава възможност да попълвате, записвате и отпечатвате интерактивни формуляри.

Когато отворите PDF файл, който съдържа интерактивен формуляр, полетата му са осветени, като Ви приканват да изберете стойност от падащия списък или да въведете определена информация.

Ако намерите формуляр, който не може да бъде попълнен само чрез въвеждане на текст в празните полета, използвайте инструмента Текстово поле, за да въведете необходимата информация във формуляра. Вижте също: Попълване на формуляри.

За повече информация за работата с PDF файлове вижте Работа с PDF документи.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.