Прозорецът за нови задачи

При стартиране на ABBYY FineReader Нова Задача се отваря прозорец, в който можете лесно да отваряте, сканирате, създавате или сравнявате документи. Ако не виждате прозореца Нова задача (ако например сте го затворили или сте инициирали задача в ABBYY FineReader чрез щракване с десния бутон на мишката в Windows Explorer), винаги можете да го отворите, като щракнете върху бутона   в основната лента с инструменти.

За да започнете да обработвате документ, изберете задача:

  1. В левия панел:
    • Щракнете върху Отваряне, ако вече имате документи, които трябва да обработите.
    • Щракнете върху Сканиране, ако първо трябва да сканирате хартиен документ.
    • Щракнете върху Сравни, ако искате да сравните две версии на един и същ документ.
    • Щракнете върху Последни, за да възобновите работа върху записан по-рано PDF документ или OCR проект.
  2. В десния панел изберете съответната задача.

За Ваше удобство, когато задържите курсора на мишката над задача, показва се изскачащ прозорец, в който са посочени най-честите сценарии, обхванати от задачата.

Настройките за всички задачи на ABBYY FineReader са зададени в диалоговия прозорец  Опции. За да отворите диалоговия прозорец, щракнете върху Опции в долната част на левия панел.

Съдържание на главата

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.