Сканиране в Microsoft Word

Задачата Сканиране в Microsoft Word в прозореца Нова задача Ви дава възможност да създавате документи на Microsoft Word от изображения, получени от скенер или цифров фотоапарат.

 1. Отворете прозореца Нова задача ,изберете раздела Сканиране и щракнете върху задачата Сканиране в Microsoft Word .
 2. Изберете устройство и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни от качеството на изображението, променете настройките за сканиране и щракнете отново върху бутона Преглед.
 5. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането
   Изберете подходящите настройки в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ.
   • Точно копие
    Изходният документ ще изглежда почти точно като оригинала, но ще предлага ограничени възможности за редактиране.
   • Редактируемо копие
    Външният вид на изходния документ може леко да се различава от оригиналния, но документът лесно може да се редактира.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени. Изходният текст ще бъде поставен в една колона.
   • Обикновен текст
    Ще бъде запазено само форматирането на параграфите. Изходният текст ще бъде поставен в една графа, а навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR
   Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Запази изображения
   Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
  4. Запази горни, долни колонтитули и номера на страници
   Изберете тази опция, за да запазите горните и долните колонтитули, както и номерата на страниците.
  5. Настройки за предварителна обработка на изображенията...
   Задайте настройките за предварителна обработка на изображенията, като например настройките за определяне на ориентацията на страницата и автоматична предварителна обработка. Тези настройки могат значително да подобрят оригиналните изображения, което ще доведе до по-голяма точност на разпознаването. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
  6. Повече опции...
   Отваря секцията DOC(X)/RTF/ODT на Настройки на формат на диалоговия прозорец Опции, където можете да зададете допълнителни настройки (можете да отворите диалоговия прозорец и като щракнете върху Опции... в менюто Инструменти).
 6. Щракнете върху Сканиране в Word.
 7. Ще бъде изведен диалогов прозорец, показващ лента за хода на изпълнение и съвети.
 8. След като страницата бъде сканирана, ще се покаже диалогов прозорец, който Ви подканва да решите какво ще правите след това.
  Щракнете върху Повторно сканиране, за да сканирате още страници, като използвате текущите настройки, или върху Завършване на сканирането, за да затворите диалоговия прозорец.
 9. Задайте папката, в която искате да запишете документа на Microsoft Word.

Когато задачата бъде завършена, в зададената от Вас папка ще бъде създаден документ на Microsoft Word. Всички страници на документа ще бъдат отворени и в редактора за OCR.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.