Сканиране в графични файлове

Задачата Сканиране във файл изображение в прозореца Нова задача Ви дава възможност да създавате документи само с изображения от изображения, получени от скенер или цифров фотоапарат.

 1. Изберете раздела Сканиране и щракнете върху задачата Сканиране във файл изображение.
 2. Изберете устройство и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни от качеството на изображението, променете настройките за сканиране и щракнете отново върху бутона Преглед.
 5. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Изберете формат на изображението
   Използвайте тази настройка, за да изберете желания файлов формат за изображението.
  2. Компресия
   Ако сте избрали формат TIFF, ще можете да компресирате сканираните изображения. Компресирането на изображенията намалява размера на файловете.
   Използването на различни методи на компресиране води до различна степен на компресиране на данните и може да доведе до загуба на данни (загуба на качество на изображението). Има два фактора, които трябва да вземете предвид, когато избирате метод на компресиране: качеството на изображенията в изходния файл и неговия размер.
   ABBYY FineReader позволява използването на следните методи на компресиране:
   • PACKBITS
    Не води до загуба на данни и е подходящ за комресиране на черно-бели сканирани файлове.
   • JPEG (JFIF формат)
    Този метод се използва за компресиране на изображения в скала на сивото и цветни изображения. Той компресира изображенията в значителна степен, но за сметка на загуба на някои данни Това води до намалено качество на изображенията (размазване и загуба на цветово насищане).
   • ZIP
    Не води до загуба на данни и действа най-добре при изображения, които съдържат големи едноцветни области, като например екранни снимки и черно-бели изображения.
   • LZW
    Не води до загуба на данни и действа най-добре при изображения с векторни графики и изображения в скала на сивото.
  3. Настройки за предварителна обработка на изображенията...
   Задайте настройките за предварителна обработка на изображенията, като например настройките за определяне на ориентацията на страницата и автоматична предварителна обработка. Тези настройки могат значително да подобрят оригиналните изображения, което ще доведе до по-голяма точност на разпознаването. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
 6. Щракнете върху Сканиране в <format>.
 7. Ще бъде изведен диалогов прозорец, показващ лента за хода на изпълнение и съвети.
 8. След като страницата бъде сканирана, ще се покаже диалогов прозорец, който Ви подканва да решите какво ще правите след това.
  Щракнете върху Повторно сканиране, за да сканирате още страници, като използвате текущите настройки, или върху Завършване на сканирането, за да затворите диалоговия прозорец.
 9. Задайте папката, в която искате да запишете изходния си файл.

Когато задачата е изпълнена, в зададената от Вас папка ще бъдат създадени изходни файлове в зададения формат. Всички страници на документа ще бъдат отворени и в редактора за OCR.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.