Изтриване на поверителна информация от PDF документи

Можете да използвате редактора за PDF, за да премахвате конфиденциална информация от PDF документи, преди да ги публикувате. И текстът, и изображенията могат да се редактират.

  1. В Инструменти на PDF щракнете върху или щракнете върху стрелката до този инструмент и изберете Режим редакция.
  2. Ако искате да промените цвета на правоъгълниците, които ще бъдат нарисувани около редактирания текст, щракнете върху едно от седемте цветни полета в лентата с инструменти или върху стрелката и изберете всеки друг желан цвят от палитрата. За още повече цветове щракнете върху Още цветове....
  3. Изберете текста и/или изображенията, които искате да премахнете.

В резултат избраното съдържание ще бъде премахнато от документа и съответните места ще бъдат оцветени с цвят по Ваш избор.

ABBYY FineReader Ви позволява също да използвате функцията Търсене за премахване на конфиденциални данни.

  1. Отворете Търсене.
  2. Въведете текста, който търсите.
  3. Изберете местата, които искате да редактирате.
  4. Щракнете върху .

Избраният текст ще бъде оцветен в документа и ще бъде заменен със звездички в обекти, които не са в основния текст на документа (т.е. коментари, показалци и метаданни).

Можете да изтриете обекти и данни, които не се появяват в основния текст на документа (напр. коментари, анотации, показалци, прикачени файлове, метаданни и др.):

  1. Щракнете върху стрелката до бутона и изберете Изтриване на обекти и данни....
  2. В отворилия се диалогов прозорец изберете обектите и данните за изтриване и щракнете върху Приложи.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.