Опции за разпознаване

Изборът на правилни опции за разпознаване е важен, ако желаете бързи и точни резултати. Когато решавате коя опция желаете да използвате, трябва да вземете под внимание не само типа и сложността на Вашия документ, но също така как желаете да използвате резултатите. Налични са следните групи опции:

Можете да намерите опции за разпознаване в раздела OCR в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

ABBYY FineReader автоматично разпознава всяка страница, която добавяте към OCR проект. При разпознаването ще се използват текущо избраните опции. Можете да изключите автоматичния анализ и разпознаването за новодобавени изображения в раздела Обработка на изображение в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Ако промените опциите за разпознаване след като документът е бил разпознат, стартирайте процеса на разпознаване отново, за да разпознаете документа с новите опции.

Режими на разпознаване на PDF

Тези настройки са предназначени за PDF документи, които съдържат текстов слой и изображения. Такива PDF документи обикновено се създават от документи в редактируеми формати. Други типове PDF документи, например PDF с възможност за търсене и PDF само с изображения, винаги се обработват в режим Използване на OCR, който е режимът по подразбиране за тези типове PDF. Не се изискват допълнителни настройки за обработка на такива PDF.

Налични са три режима на разпознаване:

  • Автоматичен избор между OCR и текст от PDF
   Програмата ще изследва текстовия слой и ще използва съществуващия такъв, ако той съдържа текст с добро качество. В противен случай ще се използва OCR за създаване на нов текстов слой.
  • Използване на OCR
   Ще се използва OCR за създаване на нов текстов слой. Този режим изисква повече време, но е по-подходящ за документи с лошо качество на текстовия слой.
  • Използване само на текст от PDF
   Това е режимът по подразбиране за PDF документи с текстов слой. Програмата ще използва оригиналния текстов слой без да стартира OCR.

Баланс между скоростта и точността на OCR

ABBYY FineReader 14 Ви позволява да изпълните:

 • Цялостно разпознаване
  В този режим ABBYY FineReader анализира и разпознава както прости документи, така и документи със сложно оформление, дори тези, в които има текст, отпечатан на цветен фон, както и документи със сложни таблици (включително таблици с бял цвят на линиите и таблици с цветни клетки).
  Цялостно разпознаване изисква повече време, но предоставя по-добро качество.
 • Бързо разпознаване
  Този режим се препоръчва за обработка на големи документи с просто оформление и добро качество на изображенията.

Тип печат

Задава типа на устройството, което е било използвано за печат на документа. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

Откриване на структурни елементи

Изберете структурните елементи, които искате да бъдат открити от програмата: горни и долни колонтитули, бележки под линия, съдържание и списъци. Избраните елементи ще бъдат избираеми при записване на документа.

Баркодове

Ако вашият документ съдържа баркодове и желаете те да бъдат конвертирани в низове от букви и цифри, вместо да ги записвате като изображения, изберете Преобразуване на баркодовете в низове. Тази функция е забранена по подразбиране.

Модели и езици

Разпознаването с обучение се използва при разпознаване на следните видове текстове:

 • Текстове със специални символи (напр. математически символи)
 • Текстове с декоративни елементи
 • Големи обеми текст от изображения с ниско качество (над 100 страници)

Обучение е забранено по подразбиране. Разрешете Използвайте обучение за разпознаване на нови символи и лигатури обучението на ABBYY FineReader по време на OCR.

Можете да използвате вградени или собствени модели за разпознаване.

Можете да записвате и зареждате настройки за потребителски модели и езици. Вижте също: OCR проект.

Шрифтове

Тук можете да изберете шрифтовете, които да се използват при записване на разпознатия текст.

За да изберете шрифтове:

 1. Щракнете върху Избиране на шрифтове....
 2. Изберете желаните шрифтове и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.