Настройки за PDF

Налични са следните настройки:

Качество на изображението

Ако текстът Ви съдържа много изображения или ако искате да запишете изображението на страницата заедно с разпознатия текст, полученият PDF файл може да е много голям. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Качество на изображението падащия списък:

 • Най-добро качество
  Изберете тази опция, за да запазите качеството на снимките и изображението на страницата. Оригиналната резолюция на източника ще се запази.
 • Балансиран
  Изберете тази опция, за да намалите размера на PDF файла, като запазите качеството на снимките или на изображението на страницата на приемливо високо ниво.
 • Компактен размер
  Изберете тази опция, за да намалите значително размера на изходния PDF файл. Резолюцията на снимките и на изображението на страницата ще бъде намалена до 300 dpi, което ще се отрази на качеството им.
 • По избор...
  Изберете тази опция, ако искате да укажете персонализирани опции за качество на изображенията. В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Създаване на PDF/A документи

Разрешете тази опция, ако искате да създадете PDF/A документ и изберете PDF/A версията, която искате да използвате.

Създаване на PDF/UA документи (изисква се OCR)

Разрешете тази опция, ако искате да създадете PDF/UA документ. Имайте предвид, че полученият документ може да не изглежда точно като оригинала.

Защитаване на документи с парола

Тази опция Ви позволява да защитите Вашия PDF документ с парола за предотвратяване на неупълномощено отваряне, печат или редактиране. Щракнете върху Настройки... и задайте настройките за защита в отворилия се диалогов прозорец:

 • Парола за отваряне на документ
  Ако Вашият документ има парола за отваряне на документ, потребителите ще могат да го отворят само след въвеждане на зададената от Вас парола. За да зададете парола за документа си:
  1. Разрешете опцията Ограничен достъп с парола за отваряне на документ.
  2. Въведете паролата и я потвърдете.
   Забранете опцията Скриване на символите, ако искате символите в паролата да са видими в полето Парола за отваряне на документ.
 • Парола за достъп
  Тази парола защитава PDF документа от неупълномощено редактиране и печат и не позволява на потребители, които не знаят паролата, да копират съдържанието му в друго приложение. Потребителите ще могат да изпълняват всички тези действия само след въвеждане на паролата, която сте задали. За да настроите тази парола:
  1. Разрешете опцията Ограничаване на отпечатването и редактирането с парола за достъп.
  2. Въведете паролата и я потвърдете.
   Забранете опцията Скриване на символите, ако искате символите в паролата да са видими в полето Парола за задаване на права.

   След това изберете действията, които искате да позволите на потребителите да изпълняват.
   • Разделът Отпечатване съдържа опции, които позволяват или ограничават отпечатването на документа.
   • Разделът Редактиране съдържа опции, които позволяват или ограничават редактирането на документа.
   • Разделът Разрешаване на копиране на текст, изображения и друго съдържание. позволява на потребителите да копират съдържание (текст, снимки и др.) от Вашия документ. Ако желаете да забраните тези действия, уверете се, че тази опция не е избрана.
   • Разделът Разреши четене на текст от екранни четци позволява на екранен четец да прочита текста от документа, когато е отворен. Ако желаете да забраните тези действия, уверете се, че тази опция не е избрана.
 • Ниво на кодиране
  Разделът Кодиране съдържа опции, които кодират защитени с парола документи.
 • 128-bit AES е достатъчно силен алгоритъм за кодиране , базиран на стандарта AES.
 • 256-bit AES е силен алгоритъм за кодиране , базиран на стандарта AES.

Изберете една от опциите от падащия списък Кодиране. Цялото съдържание на документа кодира целия документ, като Цялото съдържание на документа, с изключение на метаданните оставя данните на документа некодирани и четими.

Изтриване на обекти и данни

Разрешете тази опция, ако не искате да запазвате различни обекти в PDF документа, после щракнете върху бутона Избор... , за да изберете кои обекти не искате да пазите:

 • Коментари и анотации
  Бележки, анотации, форми и текстови блокове няма да бъдат запазени.
 • Връзки, медии, действия, скриптове и данни от формуляри
  Интерактивните елементи няма да бъдат запазени.
 • Показалци
  Показалците няма да бъдат запазени.
 • Прикачени файлове
  Прикачените файлове няма да бъдат запазени.

Използвайте един размер на хартията за всички изображения на страниците

Ако тази опция е забранена, оригиналният размер на хартията на изображенията на страниците ще се запази. Разрешете тази опция, ако искате да използвате конкретен размер на хартия във Вашия PDF документ.

Използвайте MRC компресия (изисква се OCR)

Изборът на тази опция ще приложи алгоритъм за MRC компресия, който значително намалява размера на файла и запазва визуалното качество на изображението.

Разделът Използвайте MRC компресия (изисква се OCR) е налична за PDF документи с възможност за търсене, когато е разрешена опцията Текст под изображението на страницата.

Използвайте ABBYY PreciseScan за изглаждане на символи в изображения на страници

Разрешете тази опция, ако искате да използвате технологията ABBYY PreciseScan за изглаждане на символите в документа. В резултат символите няма да изглеждат пикселизирани дори при увеличаване на мащаба на страницата.

Настройки на PDF с възможност за търсене

Тази група от опции Ви позволява да изберете кои елементи от PDF документа искате да запазите. В зависимост от начина, по който планирате да използвате документа си, изберете една от следните опции:

 • Само текст и картини
  Тази опция запазва само разпознатия текст и свързаните изображения. В страницата ще може да се извършва търсене и размерът на PDF файла ще бъде малък. Видът на получения документ може леко да се различава от оригинала
 • Текст над изображението на страницата
  Тази опция записва фона и изображенията от оригиналния документ и поставя разпознатия текст над тях. Обикновено този тип PDF изисква повече дисково пространство, отколкото Само текст и картини. В получения PDF документ ще може да се извършва търсене. В някои случаи видът на получения документ може леко да се различава от оригинала.
 • Текст под изображението на страницата
  Тази опция записва цялата страница като изображение и поставя разпознатия текст отдолу. Текстовият слой позволява да се търси в документа и да се копира текст, а изображенията на страницата осигуряват възможността документът да изглежда също както оригинала.

Създаване на показалци от заглавия

Изберете тази опция, ако желаете да създадете съдържание от заглавията на документа.

Създаване на PDF етикети

Изберете тази опция, за да добавите PDF етикети в изходния PDF документ.

Освен текст и изображения, PDF файловете могат да съдържат информация за структурата на документа, например логически части, снимки и таблици. Тази информация се съхранява в PDF етикети. PDF файл с етикети може да бъде мащабиран за различни размери екрани и ще се вижда добре на преносими устройства.

Шрифтове

Когато записвате текстове в PDF, можете да използвате Adobe шрифтове или Windows шрифтове, инсталирани на компютъра. За да определите набора от шрифтове, които да се използват, изберете едно от следните от падащия списък:

 • Използвай предварително дефинирани шрифтове
  PDF файлът ще използва Adobe шрифтове, например: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Използвай Windows шрифтове
  Файлът ще използва Windows шрифтовете, инсталирани на компютъра.

За да вградите шрифтове в PDF документ, изберете опцията Вгради шрифтове. Това ще направи файла с документа по-голям, но ще изглежда еднакво на всички компютри.

Разделът Вгради шрифтове е налична само за Само текст и картини и Текст над изображението на страницата PDF документи.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните в документа, когато е записан в PDF формат. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.