Integrera med Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader låter dig öppna, redigera och spara filer som lagras i Microsoft SharePoint dokumentbibliotek.

Bearbeta ett PDF-dokument som lagras på en Microsoft SharePoint-server:

 1. Öppna PDF-dokumentet i ABBYY FineReader PDF Editor.
 2. Checka ut dokumentet för att hindra andra användare från att ändra det. För att göra det klicka på Fil > SharePoint® > Checka ut.
  Spara en kopia av dokumentet på din dator om dokumentet redan har checkats ut av en annan användare.
 3. Redigera PDF-dokumentet.
  För mer information om att arbeta med PDF-dokument i PDF Editor, se Arbeta med PDF-dokument.
 4. Checka in dokumentet så att andra användare kan se dina ändringar. För att göra det klicka på Fil > SharePoint® > Checka in...
  Om du inte vill spara ändringarna till servern klickar du på Kassera utcheckning....
 5. I dialogrutan som öppnas väljer du Versionstyp i dokumentet om versionskontroll är aktiverad på servern och ange din kommentar.
  Välj alternativet Behåll dokumentet utcheckat när den aktuella versionen har checkats in om du vill ladda upp alla dina ändringar på servern utan att checka in dokumentet.
 6. Klicka på Checka in.

För att integrera ABBYY FineREader med SharePoint som är installerat på Microsoft Server® 2012/2008 måste du installera Desktop Experience-komponenten:

 1. Klicka på Start > Administrativa verktyg > Serverhanteraren.
 2. Klicka i fönstret ServerhanterarenHantera > Lägg till roller och egenskaper.
 3. Guiden Lägg till roller och egenskaper öppnas.
 4. I delen Egenskaper väljer du objektet Desktop Experience från rullgardinslistan Användargränssnitt och infrastruktur.
 5. I dialogrutan som öppnas klickar du på Lägg till egenskap.
 6. Klicka i guiden Lägg till roller och egenskaperNästa > Installera.
 7. Klicka på Stäng när komponenten har installerats.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.