PDF säkerhetsegenskaper

Vissa PDF-dokument kan skada din dator.

ABBYY FineReader har ett antal egenskaper som gör det säkrare att arbeta med PDF-dokument. Programmet ber dig bekräfta när du ska utföra följande potentiellt farliga åtgärder:

Om du litar på upphovsmannen bakom dokumentet klickar du på Tillåt och i annat fall på Avbryt.

Du kan också skydda din dator från skadlig JavaScript-kod genom att avaktivera JavaScript i PDF-dokument. För att avaktivera JavaScript öppnar du dialogrutan Alternativ och klickar på fliken Övrigt där du rensar alternativet Aktivera JavaScript i PDF-dokument som öppnats i PDF-redigeraren. Hädanefter när du öppnar ett PDF-dokument med JavaScript kommer följande meddelande visas högst upp i fönstret:

Om du litar på personen eller enheten som skickat PDF-dokumentet till dig kan du aktivera JavaScript genom att välja något av följande alternativ från rullgardinslistan JavaScript-inställningar:

  • Aktivera endast JavaScript för detta dokument för att aktivera JavaScript medan det aktuella dokumentet är öppet.
  • Aktivera JavaScript för alla dokument för att öppna Alternativ där du kan aktivera JavaScript för alla dokument.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.