Stödda dokumentformat

I tabellen nedan visas de bildformat som stöds av ABBYY FineReader 14.

Format Filtillägg Indataformat
för OCR Editor
Indataformat
för PDF Editor / ABBYY Jämför dokument
Lagringsformat
PDF-dokument *.pdf + + +
Redigerbara textformat
Microsoft Word-dokument *.doc, *.docx - + +
Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad *.xls, *.xlsx - + +
Microsoft PowerPoint-presentation *.pptx - + +
*.ppt - + -
Microsoft Visio-ritning *.vsd, *.vsdx - + / - -
HTML-dokument *.htm, *.html - + +
Rich Text Format *.rtf - + +
Textdokument *.txt - + +
Microsoft Office Excel-fil med kommaavgränsade värden (*.csv) *.csv - - +
OpenDocument-text *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
FB2-dokument *.fb2 - - +
EPUB-dokument *.epub - - +
Format som inte kan redigeras
XPS (kräver Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
DjVu-dokument *.djvu, *.djv + + +
Bilder
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +

För att kunna redigera text i ett visst format måste du ha rätt version av Microsoft Office eller Apache OpenOffice installerat på din dator.

ABBYY Jämför dokument kan spara resultaten från jämförelser i följande format:

  • PDF-dokument (*.pdf)
    För att visa PDF-filer måste du ha ett program för detta installerat på din dator. Öppna kommentarpanelen för att se listan på skillnader.
  • Microsoft Word-dokument (*.docxför mer information)

Om metadata för ett dokument innehåller information om efterlevnaden av standarderna PDF/A eller PDF/UA kommer detta att visas i fönstret Dokumentegenskaper.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.