Úlohy programu Adobe PDF

Pomocou úloh na karte Adobe PDF v okne Úloha môžete jednoducho prekonvertovať snímky (napr. skenované dokumenty, súbory PDF a súbory so snímkami) na PDF.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Len text a obrázky

Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a obrázky. Text sa bude dať prehľadávať a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť.

 • Text nad obrazom strany

Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ súboru PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako s možnosťou Len text a obrázky. Vo výslednom dokumente PDF je možné vyhľadávať bez obmedzenia. V niektorých prípadoch sa môže vzhľad výsledného dokumentu mierne líšiť od originálu.

 • Text pod obrazom strany

Táto možnosť uloží snímku celej strany ako obrázok a rozpoznaný text umiestni podeň. Túto možnosť použite na vytvorenie dokumentu, ktorý vyzerá prakticky rovnako ako originál, a je v ňom možné vyhľadávať bez obmedzení.

 • Len obraz strany

Táto možnosť uloží presný obraz strany. Tento typ dokumentu PDF bude temer na nerozoznanie od originálu, ale v súbore sa nebude dať vyhľadávať.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Obrázok vyberte požadovanú kvalitu obrázkov.
 2. Vyberte PDF alebo PDF/A.
 3. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do súboru PDF naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu PDF
  • Súbor (snímku) na PDF konvertuje súbory so snímkami na PDF
  • Fotografiu do súboru formátu PDF skonvertuje fotografie dokumentov do formátu PDF

V dôsledku toho sa vytvorí a otvorí nový dokument PDF v aplikácii na prezeranie súborov PDF.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

Tip: Pri ukladaní rozpoznávaného textu do formátu PDF môžete zadať heslá na ochranu dokumentu PDF pred neoprávneným otvorením, tlačou a úpravami. Ďalšie informácie nájdete v časti "Nastavenia zabezpečenia PDF."

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.