Možnosti rozpoznávania OCR

Výber správnych možností OCR je rozhodujúci pre bezchybné a rýchle výsledky. Pri rozhodovaní sa, ktoré možnosti chcete uplatniť, by ste nemali brať do úvahy len typ a komplexnosť dokumentu, ale aj zamýšľané použitie vašich výsledkov.  K dispozícii sú tieto skupiny možností:

Možnosti rozpoznávania OCR nájdete na karte Čítať dialógového okna Možnosti (Nástroje >Možnosti…).

Dôležité upozornenie! ABBYY FineReader automaticky rozpozná všetky strany, ktoré pridáte k dokumentu programu FineReader. Pri rozpoznávaní sa použijú aktuálne zvolené možnosti. Automatickú analýzu a rozpoznávanie OCR nových pridaných snímok môžete vypnúť na karte Skenovať/Otvoriť v dialógovom okne Možnosti (Nástroje >Možnosti…).

Poznámka: Ak zmeníte možnosti OCR až po rozpoznaní dokumentu, spustite proces OCR znovu, aby sa dokument rozpoznal s novými možnosťami.

Režim čítania

V programe ABBYY FineReader 12 sú dva režimy čítania:

  • Dôkladné čítanie

V tomto režime program ABBYY FineReader analyzuje a rozpozná jednoduché dokumenty, ale aj dokumenty so zložitým rozložením, predovšetkým dokumenty s textom na farebnom podklade a dokumenty so zložitými tabuľkami (vrátane tabuliek s bielymi rastrovými čiarami a tabuliek s farebnými bunkami).

Poznámka: V porovnaní s režimom Rýchle zaberie režim Dôkladné viac času, ale zabezpečí lepšiu kvalitu rozpoznávania.

  • Rýchle čítanie

Tento režim sa odporúča použiť pri spracovávaní objemných dokumentov s jednoduchým rozložením alebo pre kvalitné obrázky.

Detekcia štrukturálnych prvkov

Vyberte prvky štruktúry, ktoré chcete programom detegovať: hlavičky a päty, poznámky pod čiarou, obsah a zoznamy. Vybrané prvky budú po uložení dokumentu interaktívne.

Tréning

Použitie tréningu vzoru je užitočné pri rozpoznávaní nasledujúcich typov textov:

  • Text s ozdobnými prvkami
  • Texty so špeciálnymi znakmi (napr. nezvyčajné matematické symboly)
  • Veľké objemy textu z nekvalitných snímok (viac ako 100 strán)

Možnosť Čítanie s tréningom je pri predvolenom nastavení deaktivovaná. Túto možnosť aktivujte, ak má prebehnúť výučba programu ABBYY FineReader pri rozpoznávaní textu.

Na rozpoznávanie môžete použiť vstavané alebo vlastné vzory. Vyberte jednu z možností v časti Tréning a vyberte si vzory, ktoré chcete použiť.

Používateľské vzory a jazyky

Používateľský vzor a jazykové nastavenia si môžete uložiť a načítať.

Podrobné informácie nájdete v časti "Čo je to dokument programu FineReader?"

Písma

Tu môžete vybrať písma, ktoré sa použijú pri ukladaní rozpoznaného textu.

  • Výber písem:
    1. Kliknite na tlačidlo Písma….
    2. Vyberte požadované písma a kliknite na OK.

Čiarové kódy

Ak dokument obsahuje čiarové kódy, ktoré chcete previesť na reťazce písmen a čísel a neukladať ich ako obrázky, vyberte možnosť Hľadať čiarové kódy. Táto funkcia je štandardne deaktivovaná.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.