Zapisywanie plików w formatach XLS i XLSX

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Tekst sformatowany
  Zachowuje czcionki, rozmiary czcionek i akapity, ale nie zachowuje dokładnych odstępów między wierszami ani rozmieszczenia obiektów na stronie. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 2. Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia grafiki

Można zapisywać grafiki w dokumentach XLSX. Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i rozmiar pliku wynikowego można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Zachowaj obrazy (tylko XLSX).

Wskazówka. Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Wybierz ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Włącz tę opcję, jeśli chcesz zachować tekst nagłówków i stopek. Jeśli opcja ta jest wyłączona, nagłówki i stopki nie są zachowywane.
 • Ignoruj tekst poza tabelami
  Zapisuje tylko tabele i ignoruje wszystko inne.
 • Konwertuj wartości numeryczne na typ liczbowy
  Konwertuje liczby na format „Liczby” w dokumencie XLSX. Na takich komórkach program Microsoft Excel może wykonywać działania arytmetyczne.
 • Utwórz osobny arkusz dla każdej strony (tylko XSLX)
  Włącz tę opcję, aby zapisać strony z dokumentu źródłowego w osobnych arkuszach.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.