Przeglądanie i edytowanie plików PDF

Przy pomocy programu ABBY FineReader można w prosty sposób przeglądać, edytować, komentować i przeszukiwać zawartość wszelkich dokumentów PDF, nawet takich, które zostały otrzymane w wyniku skanowania dokumentów papierowych i nie zawierają tekstu umożliwiającego przeszukiwanie lub edytowanie.

Przeglądanie dokumentów PDF i dodawanie własnych komentarzy

Na ekranie Nowe zadanie kliknij Otwórz zakładkę, a następnie kliknij Otwórz dokument PDF. Wybrany dokument zostanie otwarty w edytorze PDF do przeglądania i komentowania.

Za pomocą przycisków Strony, Zakładki, Szukaj i Komentarze możesz przeglądać dokument.

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do tworzenia komentarzy:

Jeżeli narzędzia komentarzy nie są widoczne, należy kliknąć przycisk.

Edytowanie plików PDF

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do edytowania:

Zobacz również: Edytowanie tekstu, Wstawianie i edycja obrazów.

Zabezpieczanie dokumentów PDF

Za pomocą programu ABBYY FineReader można:

Zobacz również: składać cyfrowe podpisy, usuwać z dokumentu PDF informacje poufne, wprowadzać hasła i określać uprawnienia.

Wypełnianie formularzy

Program ABBYY FineReader umożliwia wypełnianie, zapisywanie oraz drukowanie interaktywnych formularzy.

Po otwarciu pliku PDF zawierającego interaktywny formularz, pola formularza zostają podświetlone, zapraszając w ten sposób do wybrania wartości z rozwijanego menu lub ręcznego wpisania informacji.

Jeżeli formularza nie można wypełnić przez zwykłe wprowadzenie tekstu w pustych polach, za pomocą narzędzia Pole tekstowe informacje należy wpisać nad formularzem. Zobacz również: Wypełnianie formularzy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pracy z plikami PDF, należy odnieść się do rozdziału Praca z dokumentami PDF.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.