Szybka konwersja

Za pomocą wbudowanych zadań w zakładce Otwórz okna dialogowego Nowe zadanie można konwertować pliki PDF i obrazy lub tworzyć nowe pliki PDF z plików w różnych formatach.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie:
  • Konwertuj na PDF tworzy pliki PDF z plików w formacie *.docx, *.html, *.jpeg i innych plików. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument PDF.
  • Konwertuj na format Microsoft® Word tworzy dokumenty Word z plików PDF i obrazów. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument Microsoft Word.
  • Konwertuj na format Microsoft Excel® tworzy arkusze Excel z plików PDF i obrazów. Tego zadania można także użyć do łączenia wielu plików w jeden dokument Excel.
  • Konwertuj na inne formaty konwertuje pliki PDF i obrazów na popularne formaty, takie jak *.odt, *.pptx, *.epub, *.html i wiele innych.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
  Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij wybrane zadanie.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.

Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Zastosuj konwersja zaawansowana w odniesieniu do dużych dokumentów o skomplikowanej kompozycji.

Zobacz również: :

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.