Skanowane do plików obrazów

Zadanie Skanuj do plików obrazów w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty Microsoft Excel z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Wybierz Skanuj zakładkę i kliknij zadanie Skanuj do plików obrazów.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Wybierz format obrazu
   Użyj tych ustawień, aby wybrać żądany format pliku obrazu.
  2. Kompresja
   Jeżeli wybrany zostanie format TIFF, zeskanowane obrazy będzie można skompresować. Kompresja obrazu zmniejsza wielkość pliku.
   Użycie innych metod kompresji wpływa na stopień kompresji i może spowodować utratę danych (pogorszenie jakości obrazu). Przy wyborze metody kompresji należy brać pod uwagę dwa czynniki: jakość obrazu w pliku wynikowym oraz wielkość pliku.
   Program ABBYY FineReader obsługuje następujące metody kompresji:
   • PACKBITS
    Nie powoduje utraty danych i jest bardziej odpowiednia w przypadku kompresji skanów czarno-białych.
   • JPEG (JFIF format)
    Ta metoda służy do kompresji obrazów w odcieniach szarości i obrazów kolorowych, takich jak fotografie. Pozwala skompresować obraz w znacznym stopniu, ale kosztem utraty części danych. Prowadzi to do pogorszenia jakości obrazu (braku ostrości i nasycenia kolorów).
   • Kod pocztowy
    Nie powoduje utraty danych i jest najlepsza dla obrazów z dużymi, jednokolorowymi obszarami, takich jak zrzuty ekranu i obrazy czarno-białe.
   • LZW
    Nie powoduje utraty danych i jest najlepsza dla obrazów zawierających grafikę wektorową i obrazy w skali szarości.
  3. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.  
 6. Kliknij Skanuj do <format>.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Określ folder przeznaczony do zapisania pliku wyjściowego.

Po zakończeniu zadania zostaną utworzone pliki w wybranym formacie, które zostaną zapisane w wybranym folderze. Wszystkie strony dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.