Zapisywanie w formacie PDF

W programie ABBYY FineReader można zapisywać całe dokumenty PDF i wybrane strony. Dostępne są różne opcje zapisywania.

  • Aby zapisać dokument PDF, który umożliwi użytkownikowi wybranie, skopiowanie i edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument PDF z możliwością przeszukiwania. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Zapisz jako dokument PDF z możliwością przeszukiwania....
    Dokument zostanie zapisany jako plik PDF z możliwością przeszukiwania. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.
  • Aby zapisać dokument PDF, który umożliwi użytkownikowi wybranie, skopiowanie i edytowanie jego treści, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument PDF zawierający tylko obrazy. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jakoZapisz jako dokument PDF zawierający tylko obrazy....

Dokument zostanie zapisany jako plik PDF zawierający tylko obrazy. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce PDF.

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument PDF z możliwością przeszukiwania (lub Dokument PDF zawierający tylko obrazy).

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > PDF okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.