Usuwanie informacji poufnych z dokumentów PDF

Za pomocą Edytora PDF można usuwać poufne informacje z dokumentów PDF przed ich publikacją. Można wymazać zarówno tekst, jak i grafikę.

  1. Na pasku narzędzi Narzędzia PDF kliknij lub kliknij strzałkę znajdującą się obok tego narzędzia i wybierz opcję Tryb wymazywania.
  2. Aby zmienić kolor prostokątów przykrywających wymazany tekst, kliknij jedno z siedmiu kolorowych pól na pasku narzędzi albo kliknij strzałkę i wybierz dowolny kolor z palety. Aby wyświetlić jeszcze więcej kolorów, kliknij Więcej kolorów....
  3. Zaznacz tekst i/lub grafikę, które chcesz usunąć.

W efekcie zaznaczona treść zostanie usunięta z dokumentu i wszystkie jej wystąpienia w tekście zostaną zamazane wybranym kolorem.

W programie ABBYY FineReader dane poufne można usuwać także za pomocą funkcji Szukaj.

  1. Otwórz okno Szukaj.
  2. Wpisz tekst, który chcesz znaleźć.
  3. Zaznacz wystąpienia, które chcesz wymazać.
  4. Kliknij przycisk .

Wybrany tekst zostanie zamazany w dokumencie i zastąpiony gwiazdkami w obiektach, które znajdują się poza główną treścią tekstową dokumentu (tj. w komentarzach, zakładkach i metadanych).

Można usuwać obiekty i dane spoza treści głównej dokumentu (np. komentarze, adnotacje, załączniki, metadane itp.):

  1. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku i wybierz pozycję Usuń obiekty i dane....
  2. W otwartym oknie dialogowym wybierz obiekty i dane do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

02.11.2018 16:19:46

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.